ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Постоян доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Південноукраїнського національного педагогічного університета імені К.Д. Ушинського, к.пед.н., доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237288

Ключові слова:

майбутній фахівець публічного управління, комунікативна культура, формування, інтерактивні освітні технології, модерація, постерна технологія, кейс-стаді, портфоліо

Анотація

Ефективність управління визначається рівнем комунікативної культури фахівця, у зв’язку з чим, дослідження присвячене обгрунтуванню провідної ролі інтерактивних освітніх технологій у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління. Методологія дослідження побудована на засадах культурологічного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого підходів щодо професійної підготовки майбутніх фахівців публічного управління, що дозволяє проаналізувати певні інтерактивні технології, як продуктивний засіб формування комунікативної культури. Наукова новизна зумовлена ключовим реформаторським завданням – формування та культивування фахівця публічного управління нового типу, що передбачає створення соціально-психологічної моделі взаємовідносин «управлінець - підлеглий» на культурологічних засадах. Вирішення цього завдання лежить в методичній площині, оскільки виникає головне питання: яких змін потребує методичне забезпечення навчальних дисциплін закладу вищої освіти в цілому і навчальної дисципліни «Психологія управління» зокрема, основні освітні завдання якої полягають у вивченні психології управлінської діяльності, психологічних основ професіоналізму, морально-психологічних і соціокультурних засад управління, психологічних функцій управління в системі публічного управління на базі змістового компонента навчальної дисципліни. Вирішення цих завдань вимагає формування не тільки професійної компетентності, а й комунікативної культури. Результати засвідчують, що інтерактивні освітні технології (модерація, постерна технологія, кейс-стаді, портфоліо) забезпечують формування комунікативної культури в цілому і комунікативних умінь зокрема (встановлювати контакт, викликати довіру, керувати собою і процесом спілкування; розуміти думки і впливати на поведінку партнера зі спілкування, емпатійно розуміти потреби співрозмовника; адекватно сприймати його психічний стан та використовувати стиль поведінки відповідно ситуації), а отже, потребують широкого використання у процесі фахової підготовки майбутніх фахівців публічного управління.

Біографія автора

Тетяна Постоян, доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Південноукраїнського національного педагогічного університета імені К.Д. Ушинського, к.пед.н., доцент

доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління
Південноукраїнського національного педагогічного університета
імені К.Д. Ушинського, к.пед.н., доцент

Посилання

Alekseenko, I. V., (2012). Posternaja prezentacija kak sredstvo formirovanija kommunikativnyh kompetencij. [Poster Presentation as Means of Communicative Competences Formation. Proceedings of the 4rd International Conference «Multilevel System of Higher Professional Education: Theoretical and Practical Aspects of Realization», (рр. 303–306). Omsk: OGIS.

Andrushchenko, V. P., & Hubersʹkyy, L. V., & Mykhalʹchenko, M. I. (2002). Kulʹtura. Ideolohiya. Osobystistʹ: metodoloho-svitohlyadnyy analiz. Culture. Ideology. Personality: Methodological and World Analysis. Ukraine, Kyiv: Znannya Ukrayiny.

Gurevich, A. M. (2006). Rolevye igry i kejsy v biznes-treningah. Role Playings and Case-Studies in Business-Trainings. St. Petersburg, Russia: Rech'.

Korniyaka, O. M. (2006). Psykholohiya komunikatyvnoyi kulʹtury shkolyara. Pupil's Communicative Culture Psychology. Ukraine, Kyiv: Milenium.

Orlova, Je. O. (2016). Komponenty sovremennoj sociologii kul'tury. Modern Cultural Sociology Components. Kul'tura Kul'tury, 3. Retrieved from http://cult-cult.ru/components-of-modern-sociology-of-culture/

Uvarkina, O. V. (2003). Formuvannya komunikatyvnoyi kulʹtury studentiv vyshchykh medychnykh zakladiv osvity v protsesi vyvchennya psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin. Formation of Higher Medical Institutions Students' Communicative Culture in the Process of Psychological and Pedagogical Disciplines Studying. Unpublished candidate dissertation, National Teachers' Training University of Ukraine, Kyiv.

YUNESKO. Kulʹtura. (1997). Kn. 2: Pravova okhorona kulʹturnykh tsinnostey. Legal Defence of Cultural Property. Ukraine, Kyiv: Yurinkom Inter.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА