ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ КРИЗИ

Автор(и)

  • Микола Іжа директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7263-6193
  • Володимир Мельник начальник міжрегіонального управління НАДС в Одеській, Миколаївській та Херсонські областях, АРК та м. Севастополь, аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8257-5999

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237282

Ключові слова:

державна служба, управління, криза, антикризова кадрова політика, система управління державною службою, антикризові процеси

Анотація

Особливості управління людськими ресурсами в системі державної служби в умовах кризових ситуацій, спричинених пандемією (Covid-19)?
У статті здійснюється аналіз управління людськими ресурсами в системі державної служби в умовах кризи, спричиненої пандемією Covid-19. Розглянуто інструменти та механізми впровадження антикризової кадрової політики та ефективного управління людськими ресурсами в системі державної служби.

Біографії авторів

Микола Іжа, директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України

директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України

Володимир Мельник, начальник міжрегіонального управління НАДС в Одеській, Миколаївській та Херсонські областях, АРК та м. Севастополь, аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

начальник міжрегіонального управління НАДС в Одеській,
Миколаївській та Херсонські областях, АРК та м. Севастополь,
аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Ткачова Н. М. Розробка ефективного державного механізму антикризового управління. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 124–130.

Ковалевська А. В. Конспект Лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» Харків – ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. С. 46.

Ковбасюк Ю. В., Ващенко К. О., Сурмін Ю. П. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. НАДУ, 2012. URL:http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monografiy/08295121-aecf-499c-a114-9a08b5d8841c.pdf(дата звернення: 18.12.2020).

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 6.12.2020).

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020 р.: Постанова Кабінету Міністрів України № 846 від 14.09.2020 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/846-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 6.03.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України № 540-IX від 30.03.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text (дата звернення: 09.03.2021).

Про деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України № 290 від 22.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/290-2020-п#n14 (дата звернення: 07.04.2021).

Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку: Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 39-20 від 13.03.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0277-20#Text (дата звернення: 07.04.2021).

Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку: Наказ НАДС № 50 від 03.03.2016, зареєстрований у Міністерстві юстиції України № 457/28587 від 25.03.2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-16#Text (дата звернення: 04.04.2021).

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби: Наказ НАДС № 143-20 від 31.07.2020 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України № 984/35267 від 09.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0984-20#Text(дата звернення: 04.04.2021).

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»: Закон України № 553-IX від 13.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text (дата звернення: 04.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА