ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • Андрій Заболотний аспірант кафедри державознавства і права НАДУ при ПрезидентовіУкраїн, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237266

Ключові слова:

державна служба, правове регулювання, законодавство у сфері державної служби, державні органи

Анотація

Розглядаються тенденції відмежування окремих державних органів від правового регулювання, передбаченого загальним законодавством з питань державної служби.

Біографія автора

Андрій Заболотний, аспірант кафедри державознавства і права НАДУ при ПрезидентовіУкраїн

аспірант кафедри державознавства і права
НАДУ при ПрезидентовіУкраїн

Посилання

Бачило И. Л. Служащий советского государственного аппарата. Москва: Юрид. лит., 1970. 278 с.

Гончарук Н. Т., Прудиус Л. В. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 1–2. С. 42–51.

Конституція України. Верховна Рада України 1994–2017. 1996. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Манохин В. М. Советская государственная служба. Мjcrdf: Юрид. лит., 1966. 195 с.

Пахомов І. М. Адміністративно-правові питання державної служби в СРСР. Київ: Вид-во КДУ, 1971. 128 с.

Пахомова Т. І. Щодо моделей реформування системи державної служби. Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 3 (cпец. вип.). С. 137–142.

Закон України Про Вищу раду правосуддя:закон України. Верховна Рада України. 2017. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/1798-19#Text.

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи: Закон України. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/440-20#Text.

Про державну службу: закон України. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/889-19#Text.

Сайт Національного агентства України з питань державної служби. URL: https://nads. gov. ua/diyalnist/centr-ocinyuvannya-kandidativ-na-zajnyattya-posad-derzhavnoyi-sluzhbi.

Студеникин С. С., Власов В. А., Евтихиев И. И. Советское административное право: Допущено Министерством высшего образования СССР в качестве учебника для юридических высших учебных заведений. Всесоюзный институт юридических наук Министерства юстиции СССР. Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1950. 440 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА