ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Наталя Сокур доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент, Ukraine
  • Михайло Мішин студент ОРІДУ НАДУ при Президентові України , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237265

Ключові слова:

публічна політика, суспільне життя, реформи, стратегії, інновації

Анотація

У дослідженні проводиться огляд та ґрунтовний аналіз сучасного стану справ, позитивних досягнень, можливих недоліків та перспектив дій органів публічного управління, спрямованих на досягнення суспільно значущих цілей та виконання пов’язаних з ними завдань. Викладено цілісне та модернізоване уявлення про ключові завдання сучасної публічної політики.
Акцентується увага на виявленні позитивного чи негативного впливу публічної політики на деякі сфери суспільного життя: економіка (зростання ВВП, заробітних плат, зменшення безробіття), соціальна сфера (охорона здоров’я, освіта) та соціокультурна сфера.
У сучасних умовах розвитку суспільства і держави перед Україною стоїть низка масштабних проблем, які сьогодні не повністю вирішені, а саме: створення інноваційної теорії та практики публічного управління, формування світогляду керівників нової генерації, які можуть ухвалювати ефективні рішення, аналізуючи наявний стан речей та використовуючи наявні ресурси.

Біографії авторів

Наталя Сокур, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

Михайло Мішин, студент ОРІДУ НАДУ при Президентові України

студент ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів (липень 2020р.). Соціологічне дослідження. Разумков центр. 4 вересня 2020 р. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r (05.05.2021)

Якобчук В. П., Ходаківський Є. І.,. Литвинчук І. Л. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки. Електронний журнал «Ефективна економіка». Дніпро: Видавництво ТОВ «ДКСЦентр», № 1, 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375 (05.05.2021)

Національний банк України. Новини. Просто про економіку (за матеріалами Інфляційного звіту за січень 2021 року). URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/prosto-pro-ekonomiku-za-materialami-inflyatsiynogo-zvitu-za-sichen-2021-roku (05.05.2021)

Сіделковський О.Л. Суб’єкти формування та реалізації публічної політики у сфері охорони здоров’я: наук.-практ. юридичний журнал «Публiчне право». Бровари: Друкарня ФОП Кандиба Т.П., № 1 (37), 2020. 208 с. URL: https://www.publichne-pravo.com.ua/files/37/pdf/pp-2020-37-10.pdf (05.05.2021)

Андреєв А.В. Сфера освіти як об’єкт публічного адміністрування. Науковий вісник Дніпр. держ. ун-ту внутр. справ. 2015. № 3. 477 с. URL: file:///C:/Users/admin/Downloads/Nvdduvs_2015_3_22%20(1).pdf (07.05.2021)

Про вдосконалення вищої освіти в Україні: Указ Президента України №210/2020 від 03.06.2020 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (07.05.2021)

Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/28/files/2b45f71c-e57f-4f36-acc4-63fef4e1117c.pdf (08.05.2021)

Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ: НАДУ, 2014. 448 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf

Інформаційний сайт Черкаської обласної державної адміністрації. «Держава підтримує заклади культури під час карантину». URL: https://ck-oda.gov.ua/kultura/derzhava-pidtrimuye-zakladi-kulturi-pid-chas-karantinu-oleksandr-tkachenko/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ