МЕХАНІЗМИ БАГАТОРІВНЕВОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ: СУТНІСТЬ, ТИПИ ТА ЗМІСТОВІ СКЛАДОВІ

Автор(и)

  • Григорій Репп магістр державного управління, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5250-2198
  • Володимир Вакуленко завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7097-6944
  • Ія Дегтярьова директор Інституту публічного управління та адміністрування НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0807-961X

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237259

Ключові слова:

кластер, кластерна політика, суб’єкти політики, інструменти політики, механізми політики, типи механізмів, змістові складові механізмів

Анотація

У статті запропоновано авторські поняття «багаторівнева кластерна політика» та «механізм багаторівневої кластерної політики», базову схему та основні методологічні вимоги щодо визначення комплексу механізмів багаторівневої кластерної політики у регіонах. Узагальнено типові інструменти кластерної політики держав та з їх урахуванням розкрито змістові складові механізмів багаторівневої кластерної політики – правового, інституційного, організаційного, інформаційного, ресурсного, мотиваційного. В рамках цих механізмів визначено заходи та інструменти, які мають реалізовувати Кабінет Міністрів України, зарубіжні організації, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, бізнесові структури та їх об’єднання, громадські організації, освітні та наукові установи.

Біографії авторів

Григорій Репп, магістр державного управління

магістр державного управління

Володимир Вакуленко, завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

Ія Дегтярьова, директор Інституту публічного управління та адміністрування НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

директор Інституту публічного управління та адміністрування
НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

Посилання

Ґлосарій термінів політики, що базується на доказах (підгот. в рамках проєкту «A4U» та НАДУ). Київ: «A4U», 2018. 22 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/c2262c93-86fb-4e30-9468-2d5ef955acce.pdf

Маслак О.О. Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки : дис. ... на здобуття наукового ступня д-ра економ. наук. Львів, 2019. 581 с.

Маслиган О. О., Машіка Г. В. Інституціональне середовище розвитку кластерів туризму і рекреації у регіонах: Економiка та держава. 2020. № 4. С. 74–80.

Меленюк В. О., Тивоненко Г. І. Наукові основи формування та розвитку прикордонних туристичних кластерів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 93–97.

Національна програма кластерного розвитку до 2027: Концепція. Орієнтири розвитку. Рекомендації. 2020. 74 с. URL: https://mautic.appau.org.ua/asset/166:proekt-nacprogrami-klasternogo-rozvitku-do-2025-v1pdf

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки: постанова КМУ від 05.08 2020 р. № 695. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820

Український тлумачний словник (тезаурус) 250000 слів. / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2016. 1696 с.

Шпак Ю. В. Кластерний підхід в управлінні територіальним розвитком України: Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2(25). С. 187–191.

Charter for Multilevel governance in Europe, 2014. URL: https://portal.cor.europa.eu/ mlgcharter/Pages/MLG-charter.aspx

Cluster policies: OECD Innovation Policy Platform. 2010. 6 р. URL: http://www.oecd.org/innovation/policyplatform/48137710.pdf

Cluster policy and smart specialisation. Іnnovation policy platform URL: https://www.innovationpolicyplatform.org/content/cluster-policy-and-smart-specialisation-0

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ