ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЬКОМУ РІВНЯХ

Автор(и)

  • Ірина Макарова доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент , Україна
  • Юрій Пігарєв завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ф-м.н., доцент , Україна https://orcid.org/0000-0003-3501-8342
  • Людмила Сметаніна доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.пед.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0003-4136-7039

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237255

Ключові слова:

цифрові технології, цифровізація, цифрова трансформація, цифровий розвиток регіонів, цифровізація публічного управління, цифрове врядування

Анотація

Загальний курс держави на цифровізацію усіх сфер життя актуалізував питання, пов’язані з цифровізацією публічного управління. Останнім часом центральна влада робить конкретні кроки в розробці стратегії цифровізації регіонів, що дозволить зробити процес цифровізації на містах більш ефективним. У статті проаналізовано використання термінологічного апарату та законодавча база цифровізації публічного управління, окреслені основні перешкоди на цьому шляху та розглянути напрямкі цифровізації публічного управління на регіональному та місцевому рівнях.

Біографії авторів

Ірина Макарова, доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент

доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент

Юрій Пігарєв, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ф-м.н., доцент

завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ф-м.н., доцент

Людмила Сметаніна, доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.пед.н., доцент

доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.пед.н., доцент

Посилання

Берназюк О. О. Цифрові технології у сфері публічного управління: визначення основних понять. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. №46. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_1/26.pdf

Більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету – Мінцифри. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/30/663522/

Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісн. НАДУ. Серія «Державне управління». 2018. № 1. С. 5-11. URL: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf

Наместнік В. В., Павлов М. М. Електронне, цифрове та smart-управління: сутність та співвідношення термінів. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Державне управління. 2020. №1(96). С. 115–121.

Питання Міністерства цифрової трансформації: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 09.10.2020 р. / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 18.09.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/940-2020-%D0%BF#Text

Про деякі питання цифрового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України № 56 від 30.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D0%BF#Text

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України № 695 від 05.08.2020 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабынету Міністрів України № 649-р. від 20.09.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-р. від 17.01.2018 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80

Amancio BouzaWhat is Digital Transformation, Digitalization, and Digitization. URL: https://medium.com/api-product-management/what-is-digital-transformation-digitalization-and-digitization-c76277ffbdd6

Colleen Chapco-Wad Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: What’s the Difference? URL: https://medium.com/@colleenchapco/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf

Digital transformation: online guide to digital business transformation. URL: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ