ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Автор(и)

  • Інна Вошко директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4939-4018

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237249

Ключові слова:

реформа, політика, охорона здоров’я, досвід, Європа, країна, механізм, процес, медична допомога, медична послуга, медичний заклад

Анотація

Досліджено особливості реформ національних систем охорони здоров’я в країнах Європи. З’ясовано, що вони були: обумовлені зростанням витрат на медичну допомогу і необхідністю посилення здатності системи охорони здоров’я до покращення здоров’я населення; зосередженні на пріоритеті первинної медичної допомоги і запровадженні механізмів, що забезпечують ощадливість системи охорони здоров’я і підвищення її спроможності до якісного надання медичної допомоги в умовах ринку. Ці механізми представлено механізмами: децентралізації системи охорони здоров’я; участі громадян в управлінні цією системою; права вибору лікаря, лікарні і страховика, участі пацієнта у прийнятті медичних рішень; забезпечення фінансування і ощадливості системи охорони здоров’я в умовах ринку; посилення її спроможності щодо покращення здоров’я населення. На процеси реформ впливали: децентралізоване управління, вибір часу її проведення, протидія незацікавлених груп, ресурсне обмеження, зокрема нестача підготовлених кадрів. Основними акторами реформ були населення, медичні працівники, політичні еліти і зацікавлені групи. Останні три актори чинили найбільший спротив.

Біографія автора

Інна Вошко, директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл.

директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл.

Посилання

Гаєвська Л. А., Васюк Н. О., Ушакова О. І. Зарубіжний досвід підготовки керівних кадрів-лідерів – виклики для публічної політики у сфері охорони здоров’я в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1701. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.2

Гайдаш Д. С. Державно-управлінські механізми реформи системи охорони здоров’я Польської Республіки в умовах підготовки до вступу в ЄС: досвід для України: автореф. дисер. на здобуття наукового ступеня канд. наук з держ. упр. Запоріжжя, 2019. 23 с. URL: https://nung.edu.ua/files/attachments/bondareva_dis.pdf

Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я: уроки для України. URL: https://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/.pdf

Карлаш В.В. Зарубіжний досвід регулювання якості медичних послуг у системі охорони здоров’я. Теорія і практика державного управління і місцевого самоврядування. 2019. № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/17.pdf

Попов С., Вошко І. Реформування національних систем охорони здоров’я: актуальні аспекти закордонного досвіду. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2021. Вип. 1(82). 200 с.

Салтман Р.Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий / пер. с англ. Москва: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. 432 с.

Ткаченко В.І. Первинна медична допомога у світі: результати 40-річної реалізації Алма-Атинської декларації (1978) і майбутній розвиток згідно з Астанінською декларацією (2018). Сімейна медицина

№ 4 (84)/2019. URL: http://family-medicine.com.ua/article/download/185203/184800/411788

Худоба О. Зарубіжний досвід державного управління системою охорони здоров’я: порівняльний аналіз. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 1(20).

Ямненко Т. Медична реформа: реалії України та міжнародний досвід. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. № 2. С. 116–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_2_18.

Rechel B., Richardson E., Martin M. Trends in health systems in the former Soviet countries. European Observatory on Health System and Policies. 2014. 238 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ