ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор(и)

  • Олександр Чебан доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4087-0698

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237233

Ключові слова:

публічне управління, корупція, теоретичні підходи

Анотація

На основі підходу гносеологічної інтерпретації розглянуто явище корупції, яке має міждисциплінарний характер. Це дозволяє зрозуміти сутність корупції та створити теоретико-методологічну основу щодо його визначення в цілому та його окремих випадків. В рамках статті розглянуто деякі підходи щодо визначення корупції у вітчизняному та зарубіжному дискурсі. Визначені та розглянуті теорія легітимності, принципал-агентська теорія, інституціональна теорія, теорія колективних дій, теорія гри. Також розглянуто окремі випадки явища корупції, такі як перерозподільна (redistributive) та видобувна (extractive) корупція. При розгляді неоптримоніальних систем виокремлюється клієнтелізм та фаворитизм, що є проявом корупції в цих системах.

Біографія автора

Олександр Чебан, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування,
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

Посилання

Transparency International. URL: https://www.transparency.org

Серьогін С. М., Серьогін С. С. Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади. Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. 2010. № 1. С. 134–140.

Білінська Л. В. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6-1. Т. 1. С. 138–141.

Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації: монографія. Львів: Ахілл, 2008. 660 с.

Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період: монографія. Київ: Ін Юре, 2014. 564 с.

Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: автореф. дис. д-ра юрид. наук. Київ, 2002. 32 с.

Беген Є. Емпіричні дослідження статистичних закономірностей процесу здійснення корупційних діянь в економіці. Вісник Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія економіки. 2010. № 43. С. 81–87

Lambsdorff J. G. The Institutional Economics of Corruption and Reform Theory, Evidence and Policy. Cambridge University Press, 2007. 302 с.

Friedrich C. J. The Pathology of Politics: Violence, Betrayal, Corruption, Secrecy, and Propaganda. N.Y.: Harper & Row, 1972. 287 р

Elliott A. (1999). Corruption as an International Policy Problem: Overview and Recommendations. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Corruption-as-an-International-Policy-Problem-%3A-and-Elliott/8c94a29fc3f0bb13a00cce99e942bea65a860293

Agbiboa, E. D. (2012). Between corruption and development: The political economy of state robbery in Nigeria. Journal of Business Ethics, 108, 325–345.

Pellegrini, Lorenzo I Gerlagh, Reyer, 2004, Corruption’s Effect on Growth and its Transmission Channels, in: Kyklos, 57. Jg.. Nr. 3, S. 429–456

Scott, James C. (1969): «The Analysis of Corruption in Developing Nations», Comparative Studies and History. Vol. 2, no. 3.

П’ясецька-Устич С. В. Клочанка К. Р. Інституціоналізація корупційних відносин у соціально-економічній системі: специфіка України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 4 (15) URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/05.pdf

DW. Вибори в США: скільки коштують передвиборчі кампанії Трампа й Байдена. URL: https://www.dw.com/uk/vybory-v-ssha-skilky-koshtuiut-peredvyborchi-kampanii-trampa-y-baidena/a-55476007

Andrei Shleifer, Robert W. Vishny. Corruption. The Quarterly Journal of Economics. August 1993. Vol. 108, Issue 3, Pages 599–617. URL: https://doi.org/10.2307/2118402yint

Groenendijk, N. A principal-agent model of corruption. Crime. Law and Social Change (1997). 27, 207–229 URL: https://doi.org/10.1023/A:1008267601329

Marquette and Peiffer, 2015. Corruption and collective action: Shifting the equilibrium? Developmental Leadership Program Research Paper 32. University of Birmingham (2015).

Віра Валлє. Теорія зради: психологічні аспекти корупції URL:https://www.academia.edu/12525165/%

Marquette and Peiffer, 2015. Corruption and collective action: Shifting the equilibrium? Developmental Leadership Program Research Paper 32. University of Birmingham (2015).

Johnston M. (2008) The search for definitions: the vitality of politics and the issue of corruption. URL:https://doi.org/10.1111/1468-2451.00035

Ганжа А. М. Неопатримоніальний політичний режим в Україні 2010–2015: аналіз функціонування політичної системи. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології» Том 28 (2015). URL: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/5803

Фисун. А.А Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и тенденции развития. Ойкумена. 2011. Вып. 8. С. 119–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ