ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК УМОВИ АВТОНОМІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Наталія Піроженко доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр. доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1438-6528

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237221

Ключові слова:

децентралізація, автономізація закладів охорони здоров’я, сфера охорони здоров’я, стратегування, стратегічне планування, стратегічне управління, державне управління, місцеве самоврядування

Анотація

У статті науково обґрунтовано необхідність переходу від стратегічного планування як сукупності окремих методів та інструментів до стратегування в сфері охорони здоров’я як процесу формування єдиної цілісної багаторівневої системи стратегічного планування та управління для забезпечення успіху реформи децентралізації і автономізації лікувальних закладів. Розглянуто переваги стратегування в сучасних транзитивних умовах України та його особливості в сфері охорони здоров’я. Показано значення стратегування як інструменту вирішення завдань, що дозволяють створити умови для перспективного розвитку сфери охорони здоров’я на основі стратегічних цілей та механізмів реалізації, здатних консолідувати зусилля влади та громадськості.

Біографія автора

Наталія Піроженко, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр. доцент

доцент кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр. доцент

Посилання

Беззубко Б. І. Вдосконалення стратегічного планування розвитку територій на регіональному та місцевому рівнях / Б. І. Беззубко. Харків: ХарРІ НАДУ, ХарРІ НАДУ. 2015. №2. С. 9–18.

Гневко В. А. Вопросы теории и практики регионального стратегического управленияю. Пространственная экономика. 2006. №4. С. 101–114.

Забарна Е. М., Щьокіна Є. Ю. Стратегування як інструмент соціально-економічного розвитку регіону. Modeling of the Regional Economy. 2016. 1(27). С. 215–225.

Звєряков М. І., Кухарська Н. О., Клевцевич Н. А., Шараг О. С. Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція: монографія. Атлант ВОІ СОІУ, 2019. 241 с. : іл., табл.

Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу / ред.: М. Клепка, К. Матусяк, К. Засядли. Познань; Київ, 2005. 186 с.

Константиниди Х. А. Стратегирование развития региональной экономической системы в условиях ускорения постиндустриальных преобразований. Москва: Спутник, 2015. 246 с.

Кухарская Н. А. Идеология стратегирования социо-эколого-экономического развития региона. Економічні інновації. Потенціал підприємства в парадигмі сталого розвитку регіонів України: зб. наук. пр. Одесса, 2012. Вып. 51. С. 243–244.

Кухарская Н. А. Стратегирование социальноэкономического развития региона как новый подход к разработке и реализации стратегий регионального развития. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. 2014. Вип. 3(107). С. 22–28.

Ляшенко В. І., Петрова І. П. Стратегування в системі державного управління: виклики сьогодення та науково-експертні платформи. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 86–96. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).86-96

Мясникова Т. А. Стратегирование социальноэкономического развития муниципальных образований: теория и практика российских регионов: монография. Воронеж: Научная книга, 2014. 186 с.

Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. І. З. СторонянськаЛьвів, ІРД НАНУ. 2020. 141 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ