БАГАТОРІВНЕВІСТЬ ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Автор(и)

  • Ельвіра Зейтуллаєва аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8377-3030

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237209

Ключові слова:

багаторівневе врядування, концепт багаторівневого врядування, урядові структури, громадянське суспільство, бізнес, рівні врядування, теорія мереж, доктрина врядування, глобальне врядування

Анотація

У статті розглядаються різноманітні теоретико-методологічні аспекти багаторівневого врядування, яке є системою постійної неієрархічної, взаємоперетинаючої взаємодії урядових структур, суб’єктів громадянського суспільства та організацій бізнесу на різних рівнях врядування – наднаціональному, регіональному, національному, субнаціональному, локальному – з метою обговорення, вироблення та реалізації певної публічної політики. Обґрунтовуються різні характеристики багаторівневого врядування. Досліджується концепт багаторівневого врядування, що склався під впливом теорії мереж, доктрини врядування та парадигми глобального врядування. Обґрунтовуються принципи функціонування багаторівневої системи врядування. Робиться висновок, що механізмом впорядкування функціонування системи багаторівневого врядування у цілому є децентралізація як процес розподілення повноважень поміж різними рівнями та секторами врядування.

Біографія автора

Ельвіра Зейтуллаєва, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Береза А.В. ПостНПУ реформи та демократія. Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 51. С. 43–50.

Глосарій з питань управління і державного управління. URL : http://www.unpan.org/Directories/UNPublic AdministrationGlossary/ (дата звернення 20.02.2020)

Зозуля В.О. Розвиток демократичного врядування в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аналіз: дис. ... к. держ.упр. Київ, 2018. 243 с.

Карамишев Д. В. Домінанти Global Governance у вимірах глобального розвитку. Теорія та практика державного управління. 2018. Вип. 4. С. 8–20

Козак В. І. Модернізація публічного управління на засадах мережевого підходу. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 1. С. 14–21.

Колодій А.Ф. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем. Демократичне врядування. 2012. Вип. 10. URL : Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_3

Котковський, В.Р. Багаторівневе управління як механізм участі місцевих органів влади у виробленні та реалізації державної політики. Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 4. С. 21–25

Кохалик Х.М. «Добре врядування»: принципи та ознаки. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 33. С. 50–57.

Надолішній П. І. Концепція демократичного врядування: зміна парадигми у постановці проблем публічного управління (Революція гідності чи «так звана Революція гідності»?). Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 3 (cпец. вип.). С. 169–177.

Cаханєнко С. Багаторівневе управління (multilevel governance) в умовах модернізації публічної влади в Україні: колективна монографія / За заг. ред. Л. Л. Приходченко. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. 452 с.

Benz A., Papadopoulos Y. Introduction: Governance and Democracy: Concepts and Key Issues. Governance and Democracy: Comparing National. European and International Experience. L., 2006. Р. 1–26

European governance: а White Paper / European Commission. Brussels, 25.7.2001. URL : http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm. (дата звернення 20.02.2020)

EN/ALL/?uri=CELEX:22000A1215(01)505a6c3257456002e2977

Governance for sustainable human development а UNDP policy document. United Nations Development Programme. 1997. January. URL : http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf. (дата звернення 20.02.2020)

Partnership agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part : 2000/483/EC, signed in Cotonou on 23 June 2000. Protocols Final Act Declarations. Official Journal. L317. 15.12.2000. Ñ. 3353. URL : http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ (дата звернення 20.02.2020)

Peters B.G., Pierre J. Developments in intergovernmental relations: Towards multilevel governance. Policy & Politics. 2001. №29(2). Pp. 126–139

Piattoni S. Multi-level governance in the EU. Does it Work? Globalization and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger. MIT, May 8 and 9, 2009. Pp. 12–16

Schmitter P. Democracy in Europe and Europe's Democratization. Journal of Democracy. 2003. №14. P. 70–79

Weiss Th., Thakur R. The UN and Global Governance: An Idea and its Prospects. University of Indiana Press, 2003. 348 р.

Zurn M., Enderlein H., Walti S. Handbook on Multi-Level Governance. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. 465 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ