ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ У СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229165

Ключові слова:

публічне управління, реінжиніринг, інформаційні технології, інформаційно-публічна інфраструктура, електронний документообіг, адміністративні процеси, публічні послуги

Анотація

У статті актуалізується питання впровадження реінжинірингу у сфері публічного управління в Україні як процесу, що відбувається в якості особливої нової організаційної форми. Цей процес обґрунтовується як кардинальний метод здійснення реформування у цій сфері, що передбачає при цьому багаторазове підвищення рівня ефективності діяльності державних органів у максимально короткі терміни виконання із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Аналізуються існуючі проблеми, які можна вирішити завдяки запровадженню реінжинірингу. Пропонується застосовувати комплексний підхід для досягнення максимального ефекту від впровадження реінжинірингу.

Біографія автора

Юлія Хромова

кандидат наук державного управління

Посилання

Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Частина 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади / С. П. Кандзюба, Р. М. Матвійчук, Я. М. Сидорович, П. М. Мусієнко. Київ: ФОП Москаленко О. М. , 2017. 64 с.

Єльчієва О. Реінжиніринг управлінських процесів: дослідження сутності впровадження інтегрованої системи соціальних послуг у громадах // Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи. Матеріали XI наукової Інтернет-конференції за міжнародною участю для аспірантів та докторантів. 29. 05. 2020. Одеса. С. 80-83. URL: www. oridu. odessa. ua/9/buk/03. 07. 2019-1. pdf (дата звернення: 05. 03. 2021)

Крупник А. На часі реінжиніринг владно-суспільних відносин // Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи. Матеріали XI наукової Інтернет-конференції за міжнародною участю для аспірантів та докторантів. 29. 05. 2020. Одеса. С. 102–106. URL: www. oridu. odessa. ua/9/buk/03. 07. 2019-1. pdf (дата звернення: 05. 03. 2021)

Пархоменко-Куцевіл О. Сучасні тенденції розвитку реінжинірингу в системі державного управління. Ефективність державного управління. 2013. № 36. С. 20-26.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20. 09. 2017 р. № 649-р URL: http://www. kmu. gov. ua/control/uk/cardnpd?docid=250287124 (дата звернення: 05. 03. 2021)

Робсон М. , Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / Пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1997 224 с.

Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж Чампи. Москва: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2007. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ