СУТНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229156

Ключові слова:

публічне управління, комунікація, медіа, інформація, функція, держава

Анотація

Розглянуто сутність та можливості застосування медіа комунікативної складової державної інформаційної політики України як одного з елементів державної політики. Проаналізовано основні законодавчі напрями діяльності держави в інформаційній сфері. З’ясовано важливість впливу засобів масової інформації та засобів масової комунікації на державну інформаційну політику в умовах демократизації публічного управління. Визначено, що під впливом сучасних ЗМІ технологія публічного управління змінює свій характер: державний примус трансформується у форму експертного управління суспільством, з іншого — перетворюється на різновид епізодичної комунікації, заснованої на політичному виборі індивіда. Встановлено основні елементи комунікації, а також значний потенціал використання новітніх інструментів медіа комунікативної складової державної інформаційної політики у розрізі демократизації публічного управління.

Біографія автора

Іван Лопатченко, ХРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри політології та філософії
ХРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Дрешпак В. М. Комунікативна діяльність державних службовців у світлі етичних принципів / Дрешпак Валерій Михайлович. Публічне адміністрування: теорія та практика: електрон. зб. наук. праць. 2009. Вип. 1(1). URL: http://www. dbuapa. dp. ua/zbirnik/2009-01/DreshpakStat. pdf

Інформаційна складова державної політики та управління : монографія / Соловйов С. Г., та ін. / заг. ред. Грицяк Н. В. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. Київ: К. І. С., 2015. 320 с.

Карлов Т. В. Вдосконалення механізмів управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості в Україні: регіональний підхід. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. 2018. Вип. 3(38) . С. 69–74.

Лопатченко І. М. Сучасні медіа комунікативні технології профілактики соціального сирітства. Публічне управління ХХІ ст. : форсайтинг успіху: зб. тез ХVІ міжнар. наук. конгресу (Харків, 21 квіт. 2016 р.) Харків: Магістр, 2016. С. 443–446.

Павлюк О. Екологія інформаційного простору України: проблеми дослідження. Сучасна українська держава: кектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 13 лют. 2016 р.) Одеса, 2016. C. 226–229 с.

Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. Київ, ВД «Києво-Могилянська академія». 2015. 497 с.

Про інформацію. Закон України від 02. 10. 1992 № 2657-ХІІ (з усіма змінами та поправками). URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/ show/2657-12/ed20170101.

Singer P. W., Brooking E. T. LikeWar. The Weaponization of Social Media. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2018. 416 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ