СИСТЕМА СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Зіновій Коваль ОРІДУ НАДУ при Президентові України

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229149

Ключові слова:

стійкість держави, національна стійкість, інформаційно-психологічна стійкість, інформаційна епоха, гібридна війна

Анотація

Публікація присвячена дослідженню феномену інформаційно-психологічної стійкості в системі стійкості держави та національної безпеки. Саме питання національної безпеки через призму механізмів «національної стійкості» в Україні є малодослідженим. Тому найбільш актуальним вбачається дослідження процесу формування національної стійкості в її багатовимірному комплексному прояві та особливо в інформаційно-психологічному.

Біографія автора

Зіновій Коваль, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

доцент кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Посилання

Commitment to enhance resilience. URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133180.htm?selectedLocale=en

Global Risks 2013. Eighth Edition. World Economic Forum. 2013. URL: http://www.weforum.org/

National Security Strategy of the United States of America. President of the USA. 2017. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18- 2017-0905.pdf

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy. 2016. URL: http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_ stories/pdf/eugs_review_web.pdf.

Вітер О. Територіальна оборона потребує законодавчого врегулювання. Голос України. 09.11.2019 р. С.14.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-viii.

Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 року. Урядовий Кур’єр. 31.01.2020 року. С. 19–22.

Лепіхов А., Храпач Г. Стратегія неприямих дій.Центр воєнної політики безпеки «Оборонний вісник». №12. 2019 р. С. 8–13.

Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): навч. посіб. Ірпінь: Преса України, 2000. С. 25–26.

Паливода В. Стійкість і опір: запорука оборони держав Балтії. Центр воєнної підготовки та політики безпеки «Оборонний вісник». №10. 2019 р. С. 31.

Резнікова О. Забезпечення національної безпеки і національної стійкості: спільні й відмінні риси. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2018. Вип. 19, с. 174.

Резнікова О. Забезпечення національної безпеки і національної стійкості: спільні й відмінні риси. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2018. Випуск 19. С. 175.

Резнікова О. Особливості формування державної політики за принципами національної стійкості. Вісник Львівського університету. Серія філос.політолог студії. 2018. Вип. 18. С. 349–353.

Резнікова О. Концептуальні засади національної стійкості. Держава і право: зб. наук. праць. Серія Політичні науки. Вип. 81. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. С.135–146.

Резнікова О. Забезпечення національної безпеки і національної стійкості: спільні й відмінні риси. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2018. Вип. 19. С. 172.

Резнікова О. О. Концептуальні підходи до вибору моделі забезпечення національної стійкості. Стратегічні пріоритети. 2019. № 1(49). С. 18–26.

Резнікова О. Проблеми стійкості України до глобальних ризиків: економічний аспект. Стратегічні пріоритети. 2013. №1(26). С. 61–65.

Резнікова О. Розробка стратегії національної безпеки з урахуванням принципів національної стійкості». Стратегічна панорама. 2019. С. 5–10.

Резнікова О. Стійкість України до глобальних ризиків і проблеми державного управління. Стратегічні пріоритети. 2013. №2(27). С. 22–26.

Резнікова О. Формування стійкості держави: висновки для України. Вісник Львівського університету. Серія філос.політолог студії. 2018. Вип. 20. С. 193-199.

Резнікова О., Місюра А. Шляхи модернізації системи забезпечення національної безпеки у контексті розбудови національної стійкості. Відділ проблем національної безпеки Національний інститут стратегічних досліджень. жовтень 2018 р. С.1–17.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р «Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80.

Ситник Г. П. Концептуальні та організаційні засади забезпечення національної безпеки України: навч. посіб. Київ: Вид-во НАДУ, 2005. 180 с.

Таджим Ілдем. У нас достатньо варіантів та засобів нашої співпраці, посилення спроможностей та стійкості України. Український тиждень. 2019. №40(626). С. 11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ