МЕХАНІЗМ ПАРТНЕРСТВА ЯК ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Автор(и)

  • Ольга Зюзь ХРІДУ НАДУ при Президентові України

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229148

Ключові слова:

тверді побутові відходи, сфера поводження з ТПВ, публічне управління, конфлікт інтересів, партнерство, механізм партнерства

Анотація

У статті визначено перспективи реалізації механізму партнерства між органами влади, приватним сектором та населенням у сфері поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ). Виявлено основні принципи та допустимий діапазон функціонування механізму партнерства в цій сфері. Запропоновано матрицю механізму партнерства, з допомогою якої можливо посилити ефективність публічного управління в сфері поводження з ТПВ.

Біографія автора

Ольга Зюзь, ХРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри економічної політики та менеджменту
ХРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Білокопитов Д. В. Розвиток взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства в умовах глобалізації: дис. ... канд. держ. упр. Харків, 2017. 212 с.

Радькова О. С. Поводження з твердими побутовими відходами як результат збалансованого публічного управління. Актуальні проблеми державного управління. 2018. № 1(53). С. 58–66.

Слюсаренко В. Є. Формування механізму тристороннього партнерства – держави, бізнесу та громадських інституцій. Регіональна економіка. 2014. № 1. С. 141–148.

Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян. Разумков центр. 2020. URL: http://razumkov.org.ua.

Дунаєв І. В. Публічна регіональна економічна політика в Україні: формування механізмів модернізації : монографія. Харків: «Магістр», 2017. 296 с.

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Дунаєв І. В., Зюзь О. С. Налагодження партнерської співпраці з місцевим населенням у вирішенні проблем управління твердими побутовими відходами. Актуальні проблеми державного управління. 2019. №1 (55). С. 108–118.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року / Відомості Верховної Ради, 2019. № 16. ст. 70.

Иванов С. А. Социальное партнерство как феномен цивилизации. Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. № 3. С. 79–99.

Beach D. Process-tracing methods: foundations and guidelines. University of Michigan Press, 2013. URL: https://www.betterevaluation.org/en/resources/guide.

Зюзь О. С. Теоретичні аспекти визначення змісту поняття «механізми публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами»: зб. наук. праць НАДУ. 2019. Вип. 1. С. 82–89.

Якунин В. И. Партнерство в механизме государственного управления. Социологические исследования. 2007. № 2. С. 58–67.

Бутова Т. В., Дунаева А. И., Удачин Н. О. Модели взаимодействия власти и бизнеса в Российской Федерации. Вестник Университета. 2014. № 6. С. 23–26.

Арцер Т. В. Государство, бизнес и некоммерческие организации – социальное партнерство : автореф. дис. … канд. эк. наук. Томск, 2009. 27 с.

Кротов К. В., Кущ С. П., Смирнова М. М. Маркетинговый аспект управления взаимоотношениями в цепях поставок: результаты исследования российских компаний. Российский журнал менеджмента. 2008. Т. 6. № 2. С. 3-26.

Шеллинг Т. Стратегия конфликта. Москва : ИРИСЭН, 2007. 366 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ