ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Автор(и)

  • Наталія Долгіх ОРІДУ НАДУ при Президентові України

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229146

Ключові слова:

трудове право, становлення, трудові відносини, трудовій договір, працівник, працівники, роботодавці, державна служба, персонал

Анотація

Публікація присвячена дослідженню правового регулювання трудових відносин в умовах формування в Україні Європейських цінностей, аналізу нормативно-правових актів, які стосуються управління трудовим ресурсами, вивченню зарубіжного досвіду правового регулювання трудових відносин на основі країн Єврозони, особливостям регулювання трудових відносин в органах публічної влади з урахуванням регулювання таких відносин в країнах Європейського Союзу. Висвітлено можливі перспективи регулювання трудових відносин, шляхи вдосконалення та виведення на якісно новий, європейський, рівень українського законодавства про працю. Стан інтеграційного процесу на шляху України до ЄС – реформування та адаптація трудових норм до міжнародних стандартів.
Ключові слова: трудове право; становлення; трудові відносини; трудовій договір; працівник; працівники; роботодав

Біографія автора

Наталія Долгіх, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

старший викладач кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Денисевич А. Ю. Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Форум права. 2014. № 2. С. 104–107. URL: http://www. irbis-nbuv. gov. ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index. htm_2014_2_19.

Директива ради 2000/78/ЄC від 27. 11. 2000 р. що встановлює загальні рамки рівності оправного поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності, Офіційний вісник Європейського співтовариства. URL: http://ecmi-epp. org/wp-content/uploads/2015/03/Council-2000_78_EC_UK. pdf

Мельник К. В. До питання адаптації трудового законодавства до міжнародних норм. Форум Права. 2011. 1. С. 645–651. URL: http://www. irbis-nbuv. gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index. htm_2011_1_105.

Олексюк Т. І. Генезис локального правового регулювання охорони праці. Серія: ПРАВО. Випуск 29. Частина 2. Том 4/1. 2014. С. 150–156. URL: http://www. visnyk-juris. uzhnu. uz. ua/file/No. 29-2/part_4/39. pdf

Проект Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці Україна 1 липня 2017 – 30 червня 2019. URL: https://www.msp.gov.ua/files/socst/EU_Project%20document%20BRIEF%20UKR.pdf

Проект Закона України «Про працю» від 28. 12. 2019 року № 2708. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua

Трудове право України (Болотіна, Чанишева)). [URL: http://uristinfo. net/trudovoe-pravo/246-trudove-pravo-ukrayini-bolotin-nb-chanishev-gi/6545-mizhnarodno-pravove-reguljuvannja-pratsi.html

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонни, ратифікована 16 вересня 2014 року Верховною Радою України та Європейським Парламентом: Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/984_011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ