СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229141

Ключові слова:

публічне управління, COVID-19, центри громадського здоров’я, регіональний розвиток, інновації, вакцинація

Анотація

На фоні поширення коронавірусу COVID-19 питання розвитку системи громадського здоров’я в регіонах набуло додаткової актуальності. Особливо гостро в сучасних умовах стає питання активної промоції вакцинації від коронавірусної інфекції з боку представників центрів громадського здоров’я. Також вказані центри потребують матеріально-технічного дооснащення і посилення власного кадрового складу. В публікації пропонуються інноваційні кроки покращення публічного управління в сфері регіонального громадського здоров’я, зокрема, такі як ініціювання наукових досліджень у сфері громадського здоров’я, активізація з боку відповідних співробітників інформаційно-роз’яснювальної та комунікаційної діяльності з місцевим населенням щодо популяризації вакцинації і взагалі тренду культури здоров’я, запровадження моніторингу, оціювання та прогнозування ситуацій в сфері громадського здоров’я, комплексна розробка регіональної політики з обов’язковим урахуванням специфіки питань громадського здоров’я і відповідного кращого світового досвіду.

Біографія автора

Олексій Деміхов, НАДУ при Президентові України

докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики
НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Посилання

дна із головних передумов ефективності державної політики в охороні здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №. 7. С. 114–117.

Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр.: у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. Київ: НАДУ, 2013. в 2-х ч.

Князевич В. М., Авраменко Т. П., Короленко В. В. Перспективи розвитку публічного управління у сфері громадського здоров’я України в умовах системних змін. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. 2016. №. 1. С. 56–65.

Офіційний вебсайт Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». URL: http://ses. sumy. ua/statut/ (дата звернення: 05. 03. 2021).

Офіційний вебсайт Сумської обласної ради. [URL: https://sorada. gov. ua/dokumenty-oblrady/rishennja-oblasnoji-rady/7-sklykannja/category/200-rishennja-29-sesiji-25102019. html (дата звернення: 06. 03. 2021).

Офіційний сайт Сумської обласної ради – посилання. URL: https://sorada. gov. ua/dokumenty-oblrady/rishennja-oblasnoji-rady/7-sklykannja/category/204-rishennja-31-sesiji-20122019. html (дата звернення: 06. 03. 2021).

Розвиток державного управління реформуванням охорони здоров’я в Україні на регіональному рівні: стан, проблеми, перспективи: метод. рек. / авт. кол.:

Т. П. Авраменко, Л. І. Жаліло, О. І. Мартинюк та ін. Київ : НАДУ, 2013. 48 с.

Співак М. В. Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Видавництво «Логос», 2016. 536 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ