ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СИМВОЛІЧНОЮ ДЕКОМУНІЗАЦІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229133

Ключові слова:

публічне управління містом, культурна політика, декомунізація, символічність міста

Анотація

Стаття обговорює проблеми загального соціально-психологічного і соціально-культурного характеру, що виникають в процесі публічного управління процесом очищення української міст від комуністичної символіки. Аналізуються процеси формальної та неформальної символізації міст та формулюються рекомендації щодо застосування технологій оновлення символічності міст у пост-декомунізаційний період їх розвитку.

Біографія автора

Світлана Овчаренко, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

професор кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.філос.н., професор

Посилання

Гриценко О.А. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; Інститут культурології НАМ України, 2019. 320 с. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/grytsenko_dekomunizatsia.pdf

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). Київ, 2017. № 1 (2). 253 с. URL: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54971292/Issue_12.pdf

Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України. 01.01.2020 р. № 317-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text

Український інститут національної пам’яті. Офіційний сайт. URL https://uinp.gov.ua/

Anholt, Simon. Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing World. Elsevier Butterworth-Heinemann; Revised edition 2005 URL: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/nation_branding/Brand_Name_Products_Brand_New_Justice_How_Branding_Places_And_Products_Can_Help_The_Developing

CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу. Науковий проект URL: https://city face.org.ua/

Nas, Peter J.M. Cities full of symbols: a theory of urban space and culture. Leiden University Press. 2011 URL: https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2716171/view

Δόξα / Докса. Репрезентація міста в культурних, історичних та соціальних практиках: зб. наук.праць з філософії та філології. Одеса, 2019. Вип. 2(32). URL: https://cityface.org.ua/resources/data/a_20200910142558_0988621a5b5.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ