ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОНЛАЙН ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229131

Ключові слова:

центр надання адміністративних послуг, електронні послуги, онлайн послуги, інформаційно-комунікаційні технології, децентралізація, адміністративні послуги

Анотація

Теоретично уточнено поняття онлайн послуг; проаналізовано поточний стан надання адміністративних послуг онлайн у сучасних ЦНАП України, окреслено основні проблеми запровадження в Україні надання населенню адміністративних послуг в електронній формі; розглянуто перспективи впровадження онлайн послуг центрами надання адміністративних послуг і розроблено на цій основі практичні рекомендації місцевим органам влади.

Біографії авторів

Ірина Макарова, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.тн., доцент

Юрій Пігарєв, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ф-м.н., доцент

Людмила Сметаніна, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.пед.н., доцент

Посилання

дання адміністративних послуг в Україні за умов децентралізації. Держава та регіони. 2019. № 1 (65). URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2019/8.pdf

Джига Т. Щодо напрямів вдосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-05/admin_poslug-71b6f.pdf.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. 5-те вид. Київ; Ірпінь: Перун, 2005.

Закон України «Про адміністративні послуги» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/usi-pitannya-po-e-poslugam/sho-take-elektronna-pos.

Половина українців не користується Інтернетом, 09.10.2014, Новини освіти в Україні. Освіта. UA. URL: http://osvita.ua/news/43141/

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text

Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/s/poslugha

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ