ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229119

Ключові слова:

державне регулювання інноваційного розвитку, механізми державного регулювання, інновації, інноваційний розвиток, торгово-промислова сфера, розвиток торгово-промислової сфери

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретично-методологічних аспектів державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України. Доведено, що стратегічні інтереси України вимагають усвідомлення, що сталий розвиток економіки, в умовах глобальних світових змін, можна досягти лише розвиваючи високотехнологічні галузі промисловості. Детально розглянуто вимоги, що висуваються до продуктів підприємств торгово-промислової сфери. Визначено, що на сучасному етапі розвитку економіки необхідно вирішити такі завдання як удосконалення та корегування технологічних процесів, адаптація продукції до вимог зовнішніх ринків, так і зміни та удосконалення системи державного регулювання інноваційним розвитком.

Біографія автора

Олексій Гібадуллін, ХРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри економічної політики та менеджменту
ХРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Аккоф P. Аккоф о менеджменте / пер. с англ. под.ред. Л.А. Волковой. Санкт-Петербург: Питер, 2002.

С. 202–203.

Борисов Є.Ф. Економічна теорія : підручник. Москва, МАУП, 2003.

Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. Москва: Экономика, 1989. 167 с.

Господарський Кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 11.06.2020).

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.

Загальний класифікатор галузей народного господарства. URL: http://www.uazakon.com/big/text771/pg1.htm (дата звернення: 14.06.2020).

Инновационный менеджмент: учебник для ВУЗов / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 327 с.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 4.07.2002 р. № 40-IV (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 21.08.2020).

Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). Москва: Издательство «Прогресс», 1982. 454 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ