ЕКСПЕРТНА АНАЛІТИКА МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

Автор(и)

  • Валерій Бакуменко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0001-7292-637X
  • Олексій Красноруцький Харківський національний технічний університет сільського господарства
  • Сергій Попов ОРІДУ НАДУ при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-0729-9581

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229117

Ключові слова:

державне управління, експертна аналітика, механізми, наукові розвідки, українські вчені

Анотація

У статті в порядку вивчення та розповсюдження досвіду розкрито сутність та наведені сучасні приклади експертної аналітики механізмів державного управління, застосованої в наукових розвідках українських вчених. Стисло висвітлені такі дослідження щодо механізмів випереджаючого державного управління, регіонального форсайту, системної організації державного управління, самоорганізації та самовпорядкування в його системі.

Біографії авторів

Валерій Бакуменко, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту,
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка, д.держ.упр., професор

Олексій Красноруцький, Харківський національний технічний університет сільського господарства

завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка, д.е.н. професор

Сергій Попов, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

Посилання

Пал Леслі А. Аналіз державної політики. Київ: Основи, 1999. 422 с.

Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики. Київ: Основи. 2000. 671 с.

Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм. Пер. з англ. В. Шульги. Київ: ВСЕУВИТО. 2003. 350 с.

Кальниш Ю. Г. Концептуальні засади політичного аналізу в державному управлінні. Державне управління: теорія та практика. 2006. № 1. С. 22–30.

Політична аналітика в державному управлінні: навч. посіб. С. О. Телешун, Ю. Г. Кальниш, І. В. Рейтерович, О. Р. Титаренко. Київ: НАДУ. 2012. 228 с.

Данелян Т. Я. Формальные методы экспертных оценок. Экономика, статистика и информатика. 2015. № 1. С. 183–187.

Дюйзен Е. Ю. Креативная экономика. 2014. № 2(86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-ekspertnogo-otsenivaniya-rukovodstvo-k-deystviyu.

Дюйзен Е. Ю. Комплексный анализ ситуаций при принятии руководителем качественных управленческих решений. Лидерство и менеджмент. 2015. № 2. С. 19–34.

Самохвалов Ю. Я., Науменко Е. М. Экспертное оценивание. Методический аспект. Киев. 2007. 263 с.

Башкатов В. М. Системні чинники демократизації країни як засади формування механізмів державного управління. Вісник АМУ. 2008. № 3. С.107–120.

Михайлов А. О. Причинно-наслідковий зв'язок функцій держави та механізмів державного управління: монографія. Київ: АМУ. 2015. С. 115–140.

Синиця М. І. Результати експертного оцінювання ефективності застосування інноваційних технологій в сучасній системі державного управління України. Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 6 квіт. 2012 р.). Київ: АМУ, 2011. Ч.2. С. 240–241.

Экспертное оценивание. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспертное оценивание.

Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: монографія. Київ: УАДУ. 2000. 328 с.

Експертна аналітика розвитку механізмів публічного управління: випереджаюче управління, регіональний форсайт, приріст знань: монографія. Бакуменко В.Д., Красноруцький О.О., Галушка В.Ю., Цедік М.Г., Шмагун А.В. / за. заг. ред. В.Д. Бакуменка. О.О. Красноруцького. Харків. ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 2019. 105 с.

Експертна аналітика державного управління: інноватизація, самоорганізація: монографія. Бакуменко В.Д., Їжа М.М., Красноруцький О.О., Попов С.А., Червякова О.В. / за. заг. ред. В. Бакуменка, С. Попова. Одеса: ОРІДУ НАДУ. 2020. 176 с.

Експертна аналітика розвитку механізмів державного управління: міжрівнева взаємодія, системна організація та самовпорядкування: монографія. Бакуменко В.Д., Красноруцький О.О., Дончик Н.П., Усаченко О.О., Гацько А.Ф., Прокопенко В.Ю., Родченко І.Ю., Бєлоусова О.С., Бобловський О.Ю., Краля В.Г., Подольська О.В., Сагачко Ю.М., Смігунова О.В. За. заг. ред. В.Д. Бакуменка. О.О. Красноруцького. Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 2020. 114 с.

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ