ПІДГОТОВКА КАДРІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229114

Ключові слова:

місцеве самоврядування, кадрова політика, компетентність публічних службовців, територіальна громада, адміністративні послуги, неурядові організації

Анотація

У статті досліджено особливості підготовки кадрів місцевого самоврядування та наголошено на зростанні ролі кадрово-організаційної та інституційної спроможності місцевого самоврядування в економічному і соціальному розвитку держави та регіонів. Проаналізовано сукупність інституційних та організаційних публічно-управлінських відносин, що виникають у процесі формування системи надання якісних публічних послуг у новостворених громадах, а також потреби формування кадрового потенціалу з відповідним рівнем компетенції. Обґрунтовано доцільність поєднання профільної системи публічно-управлінської освіти з можливостями та вигодами організацій громадянського суспільства та неурядових організацій. Встановлено необхідність створення найбільш дієвих механізмів, здатних забезпечувати територіальні інтереси, модернізувати зміст та структуру безперервної професійної освіти, яка спроможна створити нову парадигму кількісного та якісного відтворення кадрового потенціалу держави.

Біографії авторів

Микола Іжа, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України

Олеся Голинська, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

доцент кафедри економічної та фінансової політики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

Ірина Матвєєнко, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

начальник відділу з координації наукової роботи та докторантури
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Посилання

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97- вр/paran101#n101.

Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій: Закон України від 17.11.2020 № 1009 ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-IX#Text

Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://www.minregion.gov.ua.

Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Сайт «Децентралізація». URL: https://decentralization.gov.ua

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі: Закон від 03.11.2020 № 943-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-20#Text

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.

Проєкти міжнародної технічної допомоги в Україні: інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром, 2020 р. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29339.pdf

Надолішній П. І. Державне управління в Україні на перехресті тисячоліть: виклики, загрози і перспективи. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. Вип. 2(58). С. 3–11.

Decentralization: a sampling of definitions (Working paper prepared in connection with the Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP role in decentralization and local governance), October 2019. 40 р.

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ