DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201826

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

Наталя Костенюк

Анотація


Існування місцевого самоврядування в Україні на даний час виступає важливим фактором демократизації суспільного життя, децентралізації управління та необхідною передумовою становлення громадянського суспільства, наближення влади до її джерела – народу. За період адміністративно-територіальної реформи органи місцевого самоврядування в Україні отримали досить значні функції і повноваження, які дають змогу за умови наявності ресурсів самостійно виконувати завдання місцевого розвитку. Але місцеве самоврядування має нести основний тягар відповідальності за реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку і надання громадських послуг. Це вимагає від органів місцевого самоврядування шукати нових підходів до організації своєї роботи в умовах нестабільності та реформ, запроваджувати демократичні форми врядування, що передбачають спільну участь у процесі прийняття рішень органів місцевого самоврядування та представників приватного бізнесу і територіальної громади.
Діяльність органів місцевого самоврядування пов’язана із законотворчими процесами в державі, вирішенням щоденних проблем громадян, питаннями національної безпеки держави та іншими проблемами. Метою даної статті є характеристика організаційно-функціональної структури органів місцевого самоврядування.
Організаційно-функціональна модель органу місцевого самоврядування, побудована за функціональним принципом, виходить з основних груп його повноважень, наприклад, у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; в галузі бюджету, фінансів і цін; щодо управління комунальною власністю; в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; у галузі будівництва; у сфері освіти, охорони здоров’я та за іншими напрямами діяльності.
Таким чином, організаційно-функціональна структура органів місцевого самоврядування, яка відповідає стратегічним планам діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечує їх ефективну взаємодію з навколишнім середовищем і досягнення поставлених цілей. Для органів місцевого самоврядування можна використовувати комбінацію структур різних типів, але організаційно-функціональна структура повинна відповідати задачам перехідного періоду і сприяти становленню і розвитку в них ринкових відносин.


Ключові слова


місцеве самоврядування; організаційно-функціональна структура; система; функції; принципи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolodiy A. (2013), State Building and Local Self-Government in Ukraine, Yurincom Inter, 460 p.

Kornienko M. (2007), Local Government and Governmental Vertical, Local Self-Government. No. 3–4. Рp. 75–80.

Malinowski V. (2000), Construction of organizational structures of state administration of a modern democratic state, Visnyk UADU, Number 4. Рp. 280–288.

Melnyk I. (2005), State Building and Local Government in Ukraine, Venturi, 437 p.

Seryogin V. (2012), State Building and Local Government in Ukraine, Kharkiv, View of the National Unitary Inland cases, 653 p.

Tsvetkov V. (2008), Reforming public administration in Ukraine: Problems and prospects, Orion, 362 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration