DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201823

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Наталія Долгіх

Анотація


Публікація присвячена порівняльно-правовому аналізу інституту юридичної відповідальності державних службовців України та деяких держав-членів ЄС, визначені недоліки національного законодавства та правозастосовчої діяльності щодо притягнення державних службовців до юридичної відповідальності, розроблені пропозиції та рекомендації, з урахуванням досвіду найбільш розвинутих країн ЄС, щодо удосконалення інституту юридичної відповідальності державних службовців в Україні.


Ключові слова


юридична відповідальність; юридична відповідальність державних службовців; дисциплінарна відповідальність державних службовців; цивільно-правова відповідальність державних службовців; матеріальна відповідальність державних службовців; адміністративна відповідальність державних службов

Повний текст:

PDF

Посилання


Аземша І. Б. Юридична відповідальність: сучасні погляди, дискусії, концепції. Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 54–57.

Алексєєв С. С. Общая теория права: в 2-х т. Москва: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 360 с.

Додаток до Рекомендації №R (2000) 6 Комітету Міністрів Ради Європи про статус публічних службовців у Європі. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.isp?id=340693&Site=CM.

Закон о публичной службе Эстонии. Правозащита в онлайн. URL: http://pravfond.eu/?p=2160.

Іванов С. О. Особливості судової практики розгляду цивільних справ з відшкодування збитків коштами державного Бюджету України. Науковий вісник Національного університету ДПС України. № 4. 2013. С. 18–26.

Плетньова А. Є. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: актуальні питання сьогодення. Вісник ЗНУ. Юридичні науки. 2016. № 2. С. 56–60.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Самощенко И. С., Фарукшин М. X. Ответственность по советскому законодательству. Москва: Юрид. лит., 1971. 240 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник. Харьков: Эспада, 2005. 840 с.

Современная государственная гражданская служба Германии. URL: http://studme.org/65124/pravo/sovremennaya_gosudarstvennaya_grazhdanskaya_sluzhba_germanii.

Спиридонов Л. И. Теория государства и права. Москва: Юрид. лит. 1995. 302 с.

Тимощук В. П., Школик А. М. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України. Київ: Конус-Ю, 2007. 735 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration