DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201818

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Геннадій Фердман

Анотація


Інновації в Україні повинні мати вирішальне значення для розвитку економічної діяльності і забезпечення економічної стабільності держави та розвитку транспорту, саме тому в даній статті наводиться короткий аналіз закордонного досвіду передових країн світу з використання кластерів, проаналізовано стан інноваційної політики України і на основі вищезазначеного запропоновані основні пропозиції щодо створення інноваційних кластерів як в інтересах держави, так і в інтересах транспорту та національної безпеки.


Ключові слова


інновація; інноваційна діяльність; кластер; інноваційний кластер; транспорт; транспортна безпека; національна безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь; за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80/

Гордієнко С. Г. Інноваційна діяльність: проблеми, сутність, змістовні складові та напрями удосконалення, Часопис Академії адвокатури України. Київ, 2014. Том 7. № 2(23).

Згурець С. Армія майбутнього: подвійний погляд на інновації. Українська правда від 21 жовтня 2016 р.

Шишкін О. Ключовий елемент, або безпека країни – що буде завтра. Дзеркало тижня. Україна. 6 червня 2014. № 20.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 05.12.2012 р. № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Інновація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інновація.

Возняк Г. В., Кузнєцова А. Я. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні: монографія. Київ: УБС НБУ, 2007. 183 с.

Портер М.Е. Конкуренція. Москва: Видавничий дім «Вільямс», 2005. 608 с.;

Кластеризация предприятий: состояние и перспективы. Альманах «Наука. Инновации. Образование». 2008. Вып. 7. 312 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration