УПРАВЛІННЯ КРИТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ: МОДЕЛЬ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Олег Мельничук аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України http://orcid.org/0000-0003-3615-3730

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201816

Ключові слова:

критична інфраструктура, управління критичною інфраструктурою, ідентифікація об’єктів критичної інфраструктури, захист та стійкість критичної інфраструктури.

Анотація

У статті визначено основні завдання при прийнятті управлінських рішень щодо об’єктів критичної інфраструктури та розроблено модель управління такими об’єктами. Зосереджено увагу на застосуванні системного підходу при прийнятті рішень щодо планування та розбудови системи безпеки об’єктів критичної інфраструктури на регіональному рівні, сформовано загальні принципи її управління, що можуть бути застосовані в Україні.
Визначено особливості впровадження системою управління критичною інфраструктурою регіону, основні її етапи, такі як: ідентифікація об’єктів критичної інфраструктури, їх захист та стійкість, а також складові цих етапів. Розглянуто основні методологічні підходи до моделювання взаємозалежності інфраструктури на місцевому рівні, а саме: емпіричний, мережевий, системна динаміка та агентне моделювання. Розроблено схему впровадження системою управління критичною інфраструктурою регіону, що може бути використана зацікавленими сторонами які, беруть участь у прийнятті управлінських рішень відносно об’єктів інфраструктури. Крім того, зазначено проблему вдосконалення законодавства України щодо визначення поняття «стійкість об’єкту інфраструктури».

Біографія автора

Олег Мельничук, аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України

Посилання

Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 p. № 1009-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-%D1%80

Мельничук О. В. Управління критичною інфраструктурою держави: базові методи та критерії ідентифікації об’єктів. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 3(42). С. 13–27.

Wilbanks T., Bilello D., Schmalzer D., Scott M. Climate change and energy supply and use: Technical report for the US Department of Energy in support of the national climate assessment. Washington, DC: Island Press., 2013. 65 р.

B. Van De Walle, M. Turoff, S. R. Hiltz. Information Systems for Emergency Management. Advances in Management Information Systems, 16. Routledge., 2014 424 р.

Захист електричних мереж від природних ризиків. ОБСЄ, 2016. URL : https://www.osce.org/ru/secretariat/293556?download=true

Мельничук О. В. Критическая инфраструктура государства как составляющая национальной безопасности: понятийно-категориальный аппарат. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Nr 30(1) / 2019. P. 249–265.

Hasan S., Fahim T., Folientea G., El-Zeinc A. Modelling infrastructure interdependency at a local scale: value, methodologies and challenges. 21st International Congress on Modelling and Simulation. Gold Coast, Australia, 29 Nov to 4 Dec 2015. URL: www.mssanz.org.au/modsim2015.

Мельничук О. В. Правові механізми управління критичною інформаційною інфраструктурою України: зб. наук. праць Національної академії державного управління при Президентові України; за заг. ред. А. П. Савкова. Київ: НАДУ, 2018. Вип. 1. С. 42–61.

Chang S., McDaniels T., Fox J., Dhariwal R., Longstaff H. Toward Disaster-Resilient Cities: Characterizing Resilience of Infrastructure Systems with Expert Judgments. Risk Analysis, 34(3)/2014. Р. 416–434.

Holden R., Val D., Burkhard R., Nodwell S. A network flow model for interdependent infrastructures at the local scale. Safety Science, 53(0) / 2013. Р. 51–60.

Tonmoy F., El-Zein A. Vulnerability of infrastructure to Sea Level Rise: A combined outranking and system-dynamics approach. Proc. European Safety and Reliability, CRC Press / 2013. Р. 2407–2414.

Суходоля О. М. Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України: аналіт. доп. / Бобро Д. Г., Іванюта С. П., Кондратов С. І., Суходоля О. М.; за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ: НІСД, 2019. 224 с.

Бобро Д. Г. Методологія оцінки рівня критичності об’єктів інфраструктури. Стратегічні пріоритети. 2016. № 3 (40). С. 77–86.

Іванюта С. П. Пріоритети формування реєстру об'єктів критичної інфраструктури та порядку їх обліку. Стратегічні пріоритети. 2018. № 3. C. 19.

Суходоля О. М. Захист критичної інфраструктури: сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки: Науковий часопис Академії національної безпеки. 2017. № 1–2 (13–14). C. 50–80.

Кондратов С. І. Про забезпечення координації дій, взаємодії та обміну інформацією при створенні державної системи захисту критичної інфраструктури: аналіт. доповідь. НІСД, 2018.

Бобро Д. Г. Урахування проектних загроз у розбудові державної системи захисту критичної інфраструктури. Стратегічні пріоритети. 2017. № 3. С. 42–51.

Суходоля О. М. Стійкість енергетичної системи чи стійкість енергозабезпечення споживачів: постановка проблеми. Стратегічні пріоритети. 2018. № 2. С. 101–117.

Kondratov S., Bobro D., Horbulin V. Developing the Critical Infrastructure Protection System in Ukraine; General Editor O. Sukhodolia. Kyiv: NISS, 2017. 184 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ