DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201814

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Світлана Левон

Анотація


Статтю присвячено дослідженню інструментарію забезпечення транспарентності електронних публічних закупівель. Встановлено, що одним із таких інструментів забезпечення транспарентності електронних публічних закупівель в Україні є інформаційно-телекомунікаційна система «ProZorro». Обґрунтовано, що інформаційні джерела та аналітичні інструменти у сфері публічних закупівель, висвітлені в статті, дають можливість здійснювати аналіз закупівель в електронній системі в режимі реального часу та відображати інформацію про оголошені закупівлі, замовників, учасників, скарги та укладені договори. Проаналізовано підвищення рівня прозорості і доступності системи закупівель, здійснено аналіз переваг та ризиків використання електронних публічних закупівель після впровадження системи ProZorro. Виявлено системні проблеми під час здійснення закупівель та запропоновано напрями щодо вдосконалення системи публічних електронних закупівель в Україні, як одного з елементу забезпечення транспарентності.


Ключові слова


публічні електронні закупівлі; система ProZorro; інструментарій електронних публічних закупівель; транспарентність у сфері публічних закупівель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Transparency International. URL: https://www.transparency.org.

Про Стратегію реформування публічних закупівель («дорожню карту»): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 175 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80.

Акімова Л. М. Практика електронних державних закупівель у країнах ЄС. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матеріали V науково- практичного семінару, 20 березня – 20 квітня 2017 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Дрешпака В. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. Дніпропетровськ, 2017. URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202017/pdf/akimova-3.pdf.

Міняйло О. І., Костенко А. М. Сучасний стан та перспективи розвитку електронних державних закупівель в Україні. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 29(1). - С. 135-144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_29%281%29__18.

Центр протидії корупції: аналітичний звіт «Публічні закупівлі: час трансформацій» URL: https://antac.org.ua/wpcontent/uploads/2016/12/5_Kontrolery.pdf.

Centre of excellence in procurement in Kyiv School of Economics: Вплив ProZorro, 2017. URL: www.cep.kse.org.ua/assets/img/articles/Prozorro_report_ua.pdf/.

Закон України «Про публічні закупівлі». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19 31.

ProZorro вдруге стала фіналістом міжнародної премії з закупівель World Procurement Awards. Прес-служба Мінекономрозвитку. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=ukUA&id=e1b9c6891c1a4e1e887335c1314261c0&title=ProzorroVdrugeStalaFinalistomMizhnarodnoiPremiiZZakupivelWorldProcurementAwars.

World Procurement Awards 17 / Procurement Leaders Limited and its contributors. URL: https://events.procurementleaders.com/.

Open Government Awards. Making Transparency Count / Open Government Partnership. URL: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_Awards-Booklet_2016_ENG.pdf.

Система публічних закупівель «ProZorro»: URL: https://prozorro.gov.ua.

Шифр: «Прозорі закупівлі»: Перспективи правового врегулювання Smart- контрактів в контексті сучасного технологічного розвитку // Матеріали V Всеукраїнської конференції «Глушковські читання» (2017р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, А. А. Мельниченко, В. Д. Піхорович, І. В. Веселко, В. Ю. Пряміцин. Київ: Видавництво «Політехніка», 2017.

Опитування підприємців про досвід участі в закупівлях через Прозорро. Digital publishing platform issuu. URL: https://issuu.com/mineconomdev/docs/msi-etender-d3-surveyreport-uk-fin.

Prozorro зменшує корупцію: результати опитування бізнесу. Урядовий портал Кабінету Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article? art_id=249250446&cat_id=244277212.

Публічний модуль аналітики. URL: https://bi.prozorro.org/.

Колосок С. І., Панченко О. В., Іорданов А. А. Публічні закупівлі, тендери та система G-cloud: досвід України. URL: https://docplayer.net/120688804-Publichni-zakupivli-tenderi-ta-sistema-g-cloud-dosvid-ukrayini.html.

Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Інфораційний ресурс Прозорро Інфобкос. URL: http://infobox.prozorro.org.

Моніторинговий портал DoZorro. URL: https://dozorro.org/.

Clarity Project. URL: https://medium.com/@clarityproject/how-to-use-clarity-project-9ce33fa4ab8.

Сайт Тексти. URL: https://z.texty.org.ua/.

Сайт Антикорупційний монітор. URL: http://acm-ua.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration