DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201813

ГУМОР ТА САТИРА ЯК МЕХАНІЗМИ СТІЙКОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

Зіновій Коваль

Анотація


Публікація присвячена дослідженню гумору та сатири як механізмів стійкого інформаційно-психологічного впливу, здатних пришвидшити навіть зміну еліт. Механізми інформаційно-психологічного впливу гумору та сатири – це механізми скритого підсвідомого управління. Особливо з такими механізмами слід бути обережними в умовах неоголошеної гібридної війни, не даючи можливості противнику, як відкрито так і завуальовано, їх використовувати.


Ключові слова


гумор; сатира; політична сатира; механізми стійкого інформаційно-психологічного впливу; інформаційно-психологічні прийоми; інформаційно-психологічна стійкість; механізм психологічного захисту.

Повний текст:

PDF

Посилання


«Смішна» зброя. Гумор на службі кремлівських пропагандистів URL: http://tyzhden.ua/World/191329

Андрушків Б. Щоб запобігти негативу хибної інформації. Урядовий Кур’єр. 16.10.2019 р. С. 3.

Гнатюк А. Різниця між сатирою та гумором. URL: http://tyzhden.ua/World/191329Режим доступу: https://dovidka.biz.ua/riznitsya-mizh-satira-ta-gumor/

Денисюк С. Комунікація: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2015. 102 с.

Жуленко Г. То над ким сміємося? Пригоди дурненького Віталіка зовсім не безвинні, як це здається. Урядовий Кур’єр. 25.04.2015 р. С. 7.

Іщенко Н. Шоу та імітація vs свобода та вплив. Негативні та позитивні медіапідсумки 2019 року. День. №238-239. 27-28.12.2019 р. С. 25–28.

Корреспондент: Вони сміялися за батьківщину. Політична сатира в Україні набула надзвичайної популярності. URL: https://ua.korrespondent.net/journal/1488551-korrespondent-voni-smiyalisya-za-batkivshchinu-politichna-satira-v-ukrayini-nabula-adzvichajnoyi-populyarn.

Крайнікова Т. Образно чи образливо? Про гумор у ЗМІ. URL: https://ms.detector.media/authors_view/obrazno_chi_obrazlivo_pro_gumor_u_zmi/ 03 лютого 2016.

Нелюба А. Словник школяра: літературознавство. URL: https://promovu.in.ua/humoristic/

Почепцов Г. Теория коммуникации. Київ: Ваклер, 2001. 656 с.

Словник іншомовних слів; за редакцією член-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука. Київ, 1975. С. 601.

Соша Д. Висвітлення актуальних проблем українського суспільства в сатиричній публіцистиці на зламі століть. Полтава: ОЦЕВУМ, 2019. 36 с.

Сущенко Р. Тримався завдяки здоровому гумору на межі сарказму. Український тиждень. №40 (620). 04-10.2019 р. С. 18–19.

Тлумачний словник сучасної української мови; уклад. І. М. Забіяка. Київ: Арій, 2007. С. 406.

Філософський енциклопедичний словник. НАН України, Ін-т філософії імені Г. СЧ. Сковороди; редкол.: В. І. Шинкарук (годова) та ін. Київ: Абрис, 2002. VІ. 742 с.

Шендерович В. Жарт безпомилково знаходить найуразливішу точку у владі. Високий замок. 27.09. 03.10.2012. С. 10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration