DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201810

ПОЛІТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Лідія Карпенко, Володимир Варещенко

Анотація


Наукове дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо запровадженню політики інвестиційного контролінгу та інвестиційного проектування розвитку територій на прикладі м.Миколаїв.
Авторське бачення висвітлюється в тому, що інвестиційний контролінг слід інтерпретувати як систему методів та інструментів, спрямованих на підтримку інвестиційної політики регіону та реалізації окремих інвестиційних проектів, що охоплює інформаційне забезпечення, планування, аналіз, координацію, моніторинг і внутрішній консалтинг, а також своєчасне виявлення відхилень та причин їх виникнення з відповідним своєчасним прийняттям управлінських рішень щодо регулювання відхилень й підвищення ефективності інвестиційного процесу.
Питанням інноваційно-інвестиційної розвитку територій на підґрунті інвестиційного контролінгу, раціоналізації процесу прийняття управлінських рішень авторами приділяється певна увага. Для кращого розуміння досліджуваної проблематики в роботі перш за все пояснюється термінологія, функціональний аспект і низка визначальних принципів інвестиційного контролінгу. Запропоновано програму залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв на засадах контролінгу на період до 2023 року. Рекомендовано формування дієвого механізму інвестиційного забезпечення не окремих господарських об’єктів чи галузей, а збалансованого соціально-економічного і екологічного розвитку території, який узгоджений з ринковими економічними відносинами, має стати принциповою особливістю розвитку території на наступні роки. Такий механізм може бути сформовано на основі розробки програми інвестиційного розвитку області на довгострокову перспективу. При цьому, розробка програми інвестиційного розвитку, повинна включати такі етапи: створення цілісного образу регіону, виявлення пріоритетів інвестування, існуючих проблем та формування програмних завдань, визначення заохочувальних заходів, направлених на стимулювання і підтримки підприємницького інтересу тощо.


Ключові слова


інвестиційний контролінг; інвестиційна політика; привабливість регіону; інвестиційне проектування; державний механізм; активізаційні програми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Elton E.J. & Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 7-th ed. New York: New York University, 2014. 728 p.

Fabozzi F.J. Investment management. New Jersey: Prentice Hall, 2008. 837 p.

Frankova, S. Instruments for Innovation Support and Their Classification: an Example of Instruments used in European Countries. In Kovarova E., L.Melecky and M. Stanickova (ed). Proceeding of the 3st International Conference on European Intergration 2016. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2016. pp. 649–655.

Hilorme T. & Karpenko, L. Innovative methods of performance evaluation of energy efficiency project. Academy of Strategic Management Journal. London, 2018. V. 17(2). Рp. 1–10. Scopus

Ilysheva N. & Krylova S.Accounting, Analysis and Strategic Management of Innovation Activity. Moscow: Finances & Statistics, 2014. 216 p.

Karpenko L. M. & Filyppova S. V. Strategic competitive analysis of innovative enterprises development: predictive validity. Actual problems of the economy. 2016. № 6 (180). Р. 392−404. Scopus.

Karpenko L. Innovative Trends in the Process Modelling of International Strategies: Systematic of Fundamental Factor Models: Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management. 2019. V. 95. Рp. 349–354.

Karpenko L. & Pashko P. Formation of the system of fair businesspractice of the company under conditions of corporate responsibility. Academy of Strategic Management Journal. London, 2019. V. 18 (2). р.1–8.; Scopus.

Voronzhak P. & Karpenko L. Вase alternatives and the paradigm of impact investing development in the coordinates of globalization changes and euro integration. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VSB Technical University of Ostrava, 2018. Рp.659–668.

Lipkova L. Innovation Policy of the European Union. In Honova I., L. Melecky and M.Stanickova (ed).: Proceeding of the 1st International Conference on European Integration 2012. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2012. Рp. 171–178.

MkUkrstat (2020). Statistics [online]. [cit.2020-04-09]. URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/

Pearce John (2013). Strategic management: formulation, implementation and control, 8th ed. USA, New Jersey: Publications Office of the McGraw-Hill Companies, 2013.

Ukrstat (2020). Statistics [online]. [cit.2020-02-24]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/energ/en_bal/arh_2012.htm/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration