DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201805

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ

Людмила Польська

Анотація


У статті аналізуються основні поняття та засади державного регулювання земельних відносин. Розглянуті різні підходи щодо тлумачення поняття «земля», її правовий статус, основні функції та принципи теоретико-методологічного обґрунтування механізмів державного регулювання земельних відносин.


Ключові слова


земля; земельні ресурси; земельні відносини; цільове призначення земель; правовий режим земель; державне регулювання; землекористування; охорона земель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254-80.

Земельний кодекс України: Закон України від 25.10. 2001 р. № 2768-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

По охорону земель: Закон України від 19 черв. 2003 р. № 962-IV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

Jeannette L. Nolen. Land economics. Encyclopeadia Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/land-economics

Історія економічних вчень: навч. посіб.; За ред. В. В. Кириленка. Тернопіль: «Економічна думка», 2007. 233 с.

Кулаковський Ю. П. Управління земельними ресурсами міста (на прикладі м. Києва): автореф. дис... канд. економ. наук. Київ, 2006. С. 17.

Мачуська І. Б. Управління земельними ресурсами: поняття «землі», правовий статус земель, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Правове регулювання економіки. 2010. № 10. С. 199–211. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2010_10_21.

Носік В. В. Право власності на землю українського народу: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544с.

Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. 2-ге вид., випр. Київ: Знання, 2007. С. 157.

Land and Water. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). URL: http://www.fao.org/land-water/land/en/

Soils. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). URL: http://www.fao.org/land-water/land/httpwwwfaoorgsoils-portalen/en/

Panos Panagos, Arwyn Jones, Laura Aguglia, Mariusz Legowski, Benjamin Van Doorslaer, Josiane Masson and David Laureau. Efficient soil management. The Common Agricultural Policy (CAP) EU. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-5-soil_en.pdf.

Баштанник В. В. Механізми державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. Вип. 1(17). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-01(17)/9.pdf

Шульга А. М. Правові засади державної земельної політики України. Право України. 2012. №7. С. 22–27.

Кулинич П.Ф. Об’єкти земельних правовідносин в Україні: теоретичний аспект. Право України. 2014. № 5. С. 142–155.

Костяшкін І. О. Окремі аспекти реалізації права власності на землю Українського народу. Університетські наукові записки. 2017. № 3. С. 204–214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_3_20.

Літошенко О. Особливості державного управління в сфері використання та охорони земель. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 8 (236). С. 42–45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration