DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170500

ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ: АСПЕКТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Вікторія Піддубна

Анотація


У статті порушена проблема використання сучасних технологій підвищення якості продуктів і послуг. В умовах фінансової нестабільності, збільшення конкуренції і зниження прибутковості стандартних операцій, банки вимушені використовувати в своїй роботі та розробляти ефективну програму із впровадження інновацій за допомогою технології бенчмаркінгу. Бенчмаркінг – засіб використання технологій конкурентного аналізу причин невідповідностей в окремих напрямках господарювання і вдосконалення методів роботи безпосередньо в своїй діяльності.


Ключові слова


економіко-математичні моделі; банківський маркетинг; бенчмаркінг; фінансова стабільність.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Зверяков М. І., Коваленко В. В., Сергєєва О. С. Управління фінансовою стійкістю банків: Підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 520 с.

Кузнєцова Л. В., Завадська Д. В., Жердецька Л. В. Маркетинг у банку: теорія та методологія:, Л. В. Кузнєцова: монографія. Одеса: Видавництво «Атлант», 2010. 717 с.

Козюк В. В. Пов’язане кредитування: олігархічний банкінг і фінансова нестабільність. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси України». Київ: Академія фінансового управління, 2016. № 8. С. 38–59. ISSN 2305-7645.

Бортніков Г. П., Любич О. О. Удосконалення процесу розробки стратегії розвитку банківського сектору України. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси України». Київ: Академія фінансового управління, 2016. № 9. С. 29–53. ISSN 2305-7645.

Піддубна В. Г. Бенчмаркінг як інноваційний інструмент забезпечення фінансової стійкості банків. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Одеса, 2017. № 13. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/13-2017.

Piddubna Victoriia. Application of a benchmarking to process uses of a brand for strengthening of stability of banks. Economy and education:modern tendencies. Volume of Scientific Papers. Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opole. P. 21–25. Polska, Opole, 2017. 360 p. ISBN 978-62683-24-6.

Янковий О. Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA. Одесса: Оптимум, 2001. Вып. 1. 216 с. ISBN 966-7766-29-8

Янковий О. Г. Латентні ознаки в економіці: монографія. Одеса: Атлант, 2015. 168 с. ISBN 978-617-7253-44-9

FinAwards 2018: Лучшие из лучших банков. URL: https://minfin.com.ua/2018/04/20/33256751.

Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. В 2-х томах. Т. 1. Теория вероятностей и прикладная статистика. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 656 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration