DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170499

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

Олександр Лаврук

Анотація


Вивчається сучасний стан функціонування тваринництва, використання генетичного потенціалу стада, застосування нормативно-законодавчих матеріалів, направлених на збільшення виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції. Вказується на необхідність забезпечення взаємодії інструментів державного регулювання тваринництва. Зазначається, що одним із важливих інструментів державного регулювання є бюджетна політика держави, яка сприяє підвищенню розміру бюджетної підтримки та посиленню державного регулювання процесу її розподілу в тваринництві. Доказано, що реалізація заходів державного регулювання забезпечить сталий розвиток і прибутковість тваринництва. Запропонована необхідність використання у державному регулюванні критеріїв забезпечення інтенсивного розвитку галузі тваринництва.


Ключові слова


держава; державне регулювання; тваринництво; державна політика; критерії; державне управління; ефективність.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Бондаревська К. В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2014. №11. С. 36–42.

Дубровина Н. А. Совершенствование управления социально-экономическим развитием региона (на примере Самарской области): дис. канд. экон. наук. Самара, 2003. 233 с.

Корецький М. Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринков ій економіці: [монографія]. Київ: Вид-во УАДУ, 2002. 260 с.

Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. 320 с.

Майстро С. В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізм державного регулювання: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. 240 с.

Ревенко М. М. Аграрні відносини в Україні: проблеми і їх вирішення. Економіка АПК. 2003. №1.

С. 60–64.

Сільське господарство України 2017: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 245 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration