DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170491

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КАНАДИ: АДАПТИВНІ АСПЕКТИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Оксана Дуліна

Анотація


У статті розглянуто досвід Канади з розвитку системи внутрішнього контролю, що спирається на широку практику впровадження внутрішнього аудиту. Проаналізовано основні особливості та підходи до проведення внутрішнього аудиту у Канаді, відображено роль внутрішнього аудиту в успішності здійснення реформ, реалізації програм, проектів та стратегій. Виокремлено місце управління ризиками у проведенні внутрішнього аудиту. Визначено основні адаптивні до вітчизняних умов аспекти.


Ключові слова


система внутрішнього контролю; внутрішній контроль; внутрішній аудит; внутрішній аудит в публічному секторі; управління ризиками.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Публічний звіт про діяльність Державної аудиторської служби за 2018 рік. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=146550.

Канада допоможе впровадити світові стандарти стратегічного планування в українському Уряді. URL: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=250514982&cat_id=244276429.

Бровченко С. Португальський досвід державного фінансового контролю. Фінансовий контроль. 2013. № 2. С. 54-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Finkontr_2013_2_17.

Губанова, Т. Здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. / Чернівецький університет. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2012. Вип. 636: Правознавство. С. 99-104.

Дребот С. Європейський вектор у сфері перебудови системи державного фінансового контролю. Фінансовий контроль. Фінансовий контроль. 2015. №2 (109). С. 42– 47.

Кудрин Г. Українсько-Голандська співпраця з питань упровадження внутрішнього контролю. Фінансовий контроль. 2015. №7 (114). С. 24–28.

Сизов А. Досвід Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Збройних силах України. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2016/12.pdf.

Табенська Ю. Реалізація європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю в системі державного управління. Університетські наукові записки, №2, с.392-397. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=uk&cites=621180367677372454.

Internal Audit’s Role in Supporting Good Governance in the Public Sector. URL: https://canadiangovernmentexecutive.ca/internal-audits-role-in-supporting-good-governance-in-the-public-sector.

Unlocking the Power of Internal Audit in the Public Sector By Carmen Abela, CIA, CCSA, MPA and James R. Mitchell, 2014. URL: https://chapters.theiia.org/IIA%20Canada/News/Documents/UNLOCKINGTHEPOWER_RR_V7.FINAL.pdf.

Internal control Discover a wealth of education, information and resources related to internal control. URL: https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/audit-and-assurance/internal-control?page=0.

Functional Audit Guidance and Tools. URL: http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_39398.html.

The Auditor General of Canada. URL: http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_370.html.

The Financial Administration Act. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11.

The Auditor General Act. URL: http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/03002_01.

Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada. URL: https://www.canada.ca/en/crown-indigenous-relations-northern-affairs.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration