ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАХИСТУ МЕНШИН В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Ельзара Мустафаєва Аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170434

Ключові слова:

національні меншини, міжетнічні відносини, міжнародні стандарти, адміністративно-територіальна реформа, добровільне об’єднання територіальних громад.

Анотація

В статті дослідженні міжнародні стандарти в частині концептуалізації поняття «національна меншина». Визначено підходи щодо формування органів публічної влади з урахуванням етнічного чинника. Запропоновані зміни до діючого законодавства України з метою забезпечення більш ефективного врахування етнічних чинників в процесі добровільного об’єднання територіальних громад.

Біографія автора

Ельзара Мустафаєва, Аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Чорней Ю. Етнічні особливості децентралізації в Чернівецькій області. URL: http://buknews.com.ua/page/detsentralizatsiia-natsionalnyi-vymir.html.

Максименко О. І. Удосконалення діяльності районних державних адміністрацій в етнонаціональній сфері. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2012. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2012_2_7.

Гопич М.К. Сучасні аспекти реалізації етнонаціональної політики в Україні органами місцевого самоврядування. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. (№ 4). С. 3–5.

Граматик І. Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування в сфері реалізації етнонаціональної політики. Актуальні проблеми державного управління. 2012. Вип. 3. С. 180–183.

Афанасьєва М. В. Ефективна участь національних меншин у виборах. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 65. С. 53–59.

Гопич М. К. Проблеми забезпечення права на представництво національних меншин в органах місцевого самоврядування. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. (№ 2). С. 12–13.

Борисов Ю. С. Факціоналізація як форма колективної репрезентації етнокультурних меншину сучасному політичному процесі. Панорама політологічних студій. 2012. Вип. 8. С. 217–224.

Кіссе А. Виборча система як засіб врегулювання етнічних конфліктів. Політичний менеджмент. 2006. (№ 2). С.107–115.

Луцишин, Г. І. До питання про представництво національних меншину виборних органах влади. Гілея: наук. вісник. 2015. Вип. 99. С. 363–367.

оздайбіда, Л. Виборча система і національні меншини в Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. 2010. Вип. 6. С. 262–266.

Максименко О. Міжнародний досвід забезпечення прав національних меншин на участь у державних справах. Актуальні проблеми державного управління. 2013. Вип. 2. С. 105–108.

Топалова, Е. Х. Міжнародно-правові принципи реалізації прав національних меншин на політичне представництво. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2013. Вип. 2. С. 144–151.

Надолішній П .І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики. Київ: Вид-во УАДУ, 1998. 262 с.

Оргієць О. М .Розробка моделі комунізованих адміністративно-територіальних одиниць базового рівня в умовах етнонаціонального різноманіття. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 2.

С. 339–346.

Явір В. А. Етнополітичні виклики адміністративно-територіального устрою України. Правова держава. 2013. Вип. 24. С. 412–419.

Capotorti F. Study on the rights of persons belonging to ethic, religions and linguistic minorities. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1.

Pallek M. Minderheiten in Deutschland – Der Versuch einer Juristischen Begriffsbestimmung. Archiv es offentlichen Rechts.Mohr Siebek, 2000.Band 125.S.594

UN Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1.

Capotorti F. Study on the rights of the persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities. Human Rights Study Series. 1978. (№ 5).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ