ЕВОЛЮЦІЯ СУБ’ЄКТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

  • Зінаїда Балабаева професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.філос.н., професор, Україна
  • Павло Бойченко Кілійський міський голова (Одеська обл.), магістр публічного управління та адміністрування, Україна
  • Катеріна Маківничук магістр публічного управління та адміністрування, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170441

Ключові слова:

територіальна громада, об’єднана територіальна громада, суб’єктність, еволюція суб’єктності, реформа місцевого самоврядування, децентралізація.

Анотація

У статті розглядається проблема еволюції суб'єктності територіальної громади в умовах реформи місцевого самоврядування в Україні, зміна її ролі, вже як об'єднаної територіальної громади, в регіональній політиці. Розвиток суб'єктності розглядається на тлі рішення проблем інвестиційної діяльності, вирішення регіональних цільових та комплексних програм, створення в ОТГ Центрів надання адміністративних послуг, забезпечення ефективного використання природних ресурсів та ін.

Біографії авторів

Зінаїда Балабаева, професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.філос.н., професор

професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.філос.н., професор

Павло Бойченко, Кілійський міський голова (Одеська обл.), магістр публічного управління та адміністрування

Кілійський міський голова (Одеська обл.), магістр публічного управління та адміністрування

Катеріна Маківничук, магістр публічного управління та адміністрування

магістр публічного управління та адміністрування

Посилання

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2018. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/3143/.

Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження: монографія Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. Львів: ЛДУВС, 2008. 468 с.

Децентралізація. Розпочалася третя хвиля набору депутатів ОТГ на навчальні семінари. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10495.

Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за I півріччя 2018 року. URL: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/833-VII.pdf.

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 року № 156-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст. 90.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.

Регіональна програма інформатизації Одеської області на 2018–2020 роки «Електронна Одещина». URL: https://iac.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/programma-2018-658-VII.pdf.

Стратегія Міжнародного фонду «Відродження» на 2017–2020 роки. URL: http://www.irf.ua/programs/irf_strategy/.

Токвіль, Алексіс де. Про демократію в Америці: У 2 т.; Т.1 / Пер. з франц. Григорія Філіпчука та Михайла Москаленка; Передмова Андре Жордена. Київ: Видавничий дім «Всесвіт», 1999. С. 63–64.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ