ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

Автор(и)

  • Олександр Лаврук докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом (м. Київ), к.е.н., Україна https://orcid.org/0000-0002-7932-0036

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170499

Ключові слова:

держава, державне регулювання, тваринництво, державна політика, критерії, державне управління, ефективність.

Анотація

Вивчається сучасний стан функціонування тваринництва, використання генетичного потенціалу стада, застосування нормативно-законодавчих матеріалів, направлених на збільшення виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції. Вказується на необхідність забезпечення взаємодії інструментів державного регулювання тваринництва. Зазначається, що одним із важливих інструментів державного регулювання є бюджетна політика держави, яка сприяє підвищенню розміру бюджетної підтримки та посиленню державного регулювання процесу її розподілу в тваринництві. Доказано, що реалізація заходів державного регулювання забезпечить сталий розвиток і прибутковість тваринництва. Запропонована необхідність використання у державному регулюванні критеріїв забезпечення інтенсивного розвитку галузі тваринництва.

Біографія автора

Олександр Лаврук, докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом (м. Київ), к.е.н.

докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом (м. Київ), к.е.н.

Посилання

Бондаревська К. В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2014. №11. С. 36–42.

Дубровина Н. А. Совершенствование управления социально-экономическим развитием региона (на примере Самарской области): дис. канд. экон. наук. Самара, 2003. 233 с.

Корецький М. Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринков ій економіці: [монографія]. Київ: Вид-во УАДУ, 2002. 260 с.

Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. 320 с.

Майстро С. В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізм державного регулювання: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. 240 с.

Ревенко М. М. Аграрні відносини в Україні: проблеми і їх вирішення. Економіка АПК. 2003. №1.

С. 60–64.

Сільське господарство України 2017: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 245 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ