ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Юрій Дзюрах асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-7131-7468

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170489

Ключові слова:

інвестиції, сільське господарство, державне регулювання, прямі іноземні інвестиції.

Анотація

У ході дослідження визначено особливості зміни обсягу інвестицій у сільському господарстві, в тому числі питомих показників інвестування у розрахунку на одне сільськогосподарське підприємство та одиницю населення України. Проаналізовано частку інвестицій у сільському господарстві по відношенню до ВВП України та валових інвестицій в економіці. Здійснено дослідження впливу факторів на обсяги інвестицій у сільське господарство за рядом показників, що виражають інструменти державного регулювання.

Біографія автора

Юрій Дзюрах, асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національний університет «Львівська політехніка»

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національний університет «Львівська політехніка»

Посилання

Дані Державної казначейської служби України. URL: www.treasure.gov.ua.

Дані Державної служби статистики України URL: www.ukrstat.gov.ua.

Дуков Д. Ф. Напрями удосконалення комплексного механізму державного управління інвестиціями в регіональний розвиток. Автореф. дис. ... канд. держ. упр. Одеса, 2017. 21 с.

Ковальчук С. П. Організаційно-економічні механізми залучення інвестицій на регіональному рівні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки, 2014. № 5. С. 188–192.

Почерніна H. В. Інституційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. Сер. «Економічні науки». 2013. № 1(3). С. 192–199

Папка О. C., Клим Р. А. Засади формування інституційного середовища інвестиційної діяльності в Україні. Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. Сер. «Економічна». 2015. № 25.7. С. 251–254

Ткач C. M. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія. Львів: ДУ Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2015. 234 с.

Федорчак О. В. Державне управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в україні: проблеми та напрями вдосконалення. Актуальні проблеми державного регулювання: зб. наук. праць. 2017. №2. С. 102–107.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ