ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олександр Непомнящий професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, д.держ.упр., доцент, Україна
  • Олег Дєгтяр доцент кафедри Менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д.держ.упр., Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170658

Ключові слова:

державне управління, сталий розвиток, механізм державного управління, кадровий резерв.

Анотація

У статті досліджено шляхи формування ефективної системи підготовки кадрів для забезпечення державного управління сталим розвитком відповідно до глобалізаційних вимог, що ставляться перед суспільством в умовах інтеграції та сучасного інноваційного розвитку. Досліджено компетентності, які необхідні для забезпечення ефективного управління сталим розвитком на національному рівні. Проаналізовано нормативно-правову базу сталого розвитку в Україні. Визначено пріоритети сталого розвитку для українського суспільства.

Біографії авторів

Олександр Непомнящий, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, д.держ.упр., доцент

професор кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональної академії управління персоналом, д.держ.упр., доцент

Олег Дєгтяр, доцент кафедри Менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д.держ.упр.

доцент кафедри Менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д.держ.упр.

Посилання

Воротін В. Є., Жаліло Я. А. Державне управління регіональним розвитком України: монографія. Київ: НІСД, 2010. 288 с.

Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону: наук. розробка / авт. кол. З. В. Балабаєва (наук. кер.), Б. Ю. Ростіянов, І. Л. Росколотько та ін. Київ: НАДУ, 2008. 56 с.

Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізм реалізації: монографія. Луцьк: Настир’я, 2002. 528 с.

Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України: монографія / за наук. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф М.А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. 40 с.

Волик С. В. Удосконалення механізмів сталого розвитку регіонів України як запорука стабільності держави. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: «Державне управління». Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. № 2.

С. 145–149.

Коротич О. Б. Державне управління регіональним розвитком України: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. 220 с.

Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 272с.

Сімнадцять цілей глобального розвитку. URL: https://www.globalgoals.org/ru.

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ