ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КАНАДИ: АДАПТИВНІ АСПЕКТИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Оксана Дуліна доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ю.н., Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170491

Ключові слова:

система внутрішнього контролю, внутрішній контроль, внутрішній аудит, внутрішній аудит в публічному секторі, управління ризиками.

Анотація

У статті розглянуто досвід Канади з розвитку системи внутрішнього контролю, що спирається на широку практику впровадження внутрішнього аудиту. Проаналізовано основні особливості та підходи до проведення внутрішнього аудиту у Канаді, відображено роль внутрішнього аудиту в успішності здійснення реформ, реалізації програм, проектів та стратегій. Виокремлено місце управління ризиками у проведенні внутрішнього аудиту. Визначено основні адаптивні до вітчизняних умов аспекти.

Біографія автора

Оксана Дуліна, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ю.н.

доцент кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ю.н.

Посилання

Публічний звіт про діяльність Державної аудиторської служби за 2018 рік. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=146550.

Канада допоможе впровадити світові стандарти стратегічного планування в українському Уряді. URL: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=250514982&cat_id=244276429.

Бровченко С. Португальський досвід державного фінансового контролю. Фінансовий контроль. 2013. № 2. С. 54-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Finkontr_2013_2_17.

Губанова, Т. Здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. / Чернівецький університет. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2012. Вип. 636: Правознавство. С. 99-104.

Дребот С. Європейський вектор у сфері перебудови системи державного фінансового контролю. Фінансовий контроль. Фінансовий контроль. 2015. №2 (109). С. 42– 47.

Кудрин Г. Українсько-Голандська співпраця з питань упровадження внутрішнього контролю. Фінансовий контроль. 2015. №7 (114). С. 24–28.

Сизов А. Досвід Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Збройних силах України. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2016/12.pdf.

Табенська Ю. Реалізація європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю в системі державного управління. Університетські наукові записки, №2, с.392-397. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=uk&cites=621180367677372454.

Internal Audit’s Role in Supporting Good Governance in the Public Sector. URL: https://canadiangovernmentexecutive.ca/internal-audits-role-in-supporting-good-governance-in-the-public-sector.

Unlocking the Power of Internal Audit in the Public Sector By Carmen Abela, CIA, CCSA, MPA and James R. Mitchell, 2014. URL: https://chapters.theiia.org/IIA%20Canada/News/Documents/UNLOCKINGTHEPOWER_RR_V7.FINAL.pdf.

Internal control Discover a wealth of education, information and resources related to internal control. URL: https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/audit-and-assurance/internal-control?page=0.

Functional Audit Guidance and Tools. URL: http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_39398.html.

The Auditor General of Canada. URL: http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_370.html.

The Financial Administration Act. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11.

The Auditor General Act. URL: http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/03002_01.

Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada. URL: https://www.canada.ca/en/crown-indigenous-relations-northern-affairs.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ