ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Алла Орлова аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170842

Ключові слова:

громадянське суспільство, державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства, механізми реалізації державної політики.

Анотація

Дослідження зарубіжного досвіду реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства зумовлено неналежною реалізацією завдань Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні і необхідністю запровадження європейських правил та підходів до реалізації такої політики в Україні в умовах комплексного впровадження реформ та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Метою даної статті є вироблення рекомендацій щодо можливого застосування в Україні зарубіжного досвіду реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства таких європейських країн, як Велика Британія, Данія, Естонія, Латвія, Польща, Угорщина, Хорватія і Чехія.
В результаті дослідження встановлено, що досвід зарубіжних країн у сфері державної підтримки громадських ініціатив, делегування органами публічної влади частини власних повноважень і ресурсів некомерційним організаціям та активне використання консультативно-дорадчих органів при розробці та виконанні управлінських рішень сприяє розвитку громадянського суспільства та забезпечує ефективну реалізацію державної політики у цій сфері.
Прикладне значення дослідження полягає у виробленні практичних пропозицій щодо удосконалення державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на основі розвитку владно-громадської взаємодії та практичного використання механізмів громадської участі.
Можливими напрямками використання в Україні зарубіжного досвіду у досліджуваній сфері можуть бути:
- модернізація нормативно-правового забезпечення механізмів місцевої демократії та владно-громадської взаємодії шляхом доповнення та поширенням цього забезпечення на сферу місцевого самоврядування;
- підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності органів публічної влади та її посадових осіб для населення;
- делегування частини власних повноважень органів публічної влади організаціям «третього сектору»;
- посилення ресурсного забезпечення організації громадянського суспільства за рахунок бюджетних джерел та створення Фонду сприяння громадянському суспільству;
- залученні неурядових організацій до моніторингу та експертного супроводу державної політики у досліджуваній сфері;
- налагодження діяльності національної та регіональних Координаційних рад з питань розвитку громадянського суспільства як провідних інституцій у реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.
Результатом реалізації усіх вищезазначених пропозицій має стати усвідомлення громадянами себе суб’єктами управління сталим розвитком кожної громади і країни у цілому.

Біографія автора

Алла Орлова, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, Euratom, and the EU’s member states, on the other hand. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

On Facilitation of Civil Society Development in Ukraine: Decree of the President of Ukraine of 26.02.2016 No.68/2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805

On the bases of internal and external policies: Law of Ukraine of 01.07.2010 No. 2411-VІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

State Policy for Civil Society Development: Monitoring the Efficiency. European Experience. Київ: PROON, 2011. 97 p.

Kudriachenko А. Basic Democratic Values and their Role in Civil Society Development in the Countries of Europe. Development of Interaction between the State and the Civil Society in the Context of the Implementation of Appropriate Governance: Collect. Materials of Intern. Acad. and Pract. Conf. (12 December 2012, Kyiv). Coord. V. М. Yablonsky, О. А. Kornievsky, P. F. Vozniuk. Київ: NISD, 2013. 504, p. 28-39. PС.34. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/derzh_gromada-289cd.pdf.

V.Sukhenko. Mutual Relations of the State and the Civil Society in Poland: Experience to be Borrowed by Ukraine. State Administration Theory and History. State Administration and Local Self-Governance, 15, Issue 3(26). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_03(26)/11.pdf

On the Status of Civil Society Development in Ukraine. V. Kulik, V. Yablonsky, М. Rozumny [et al.]. Kиїв: Nat. Inst. for Strateg. Research, 2012.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ