ПАРТИСИПАТИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ЕЛЕКТРОННА ТА ЦИФРОВА ДЕМОКРАТІЯ

Автор(и)

  • Олександр Карпенко завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., Україна https://orcid.org/0000-0002-9301-7973
  • Олег Левченко аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій НАДУ при Президентові України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1218-5546
  • Софія Сакалош керівник Лабораторії електронної демократії ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», магістр міжнародних відносин, Україна https://orcid.org/0000-0002-1671-4847

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170439

Ключові слова:

електронна демократія, електронні петиції, електронний уряд, електронна участь, цифрова демократія, цифрова партисипація, цифрове врядування, цифрові технології.

Анотація

У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку партисипативних трансформацій на місцевому рівні від електронної до цифрової демократії. Доведено, що розробка місцевих (локальних) Концепцій цифрової демократії та Концепцій цифрової партисипації об’єднаних територіальних громад дає змогу на основі аналізу існуючого стану реалізації електронної демократії та електронної участі визначити пріоритетні заходи для кожного окремого регіону або населеного пункту. Обґрунтовано, що формування та реалізація політики цифрової партисипації на місцевому рівні є новим підходом до реалізації участі громадян в управлінні та функціонуванні об’єднаних територіальних громад. Такий підхід сприяє оперативному реагуванню на глобальні та локальні виклики, які існують в суспільстві, а також зберігати індивідуальність території відповідно до стану та особливостей її розвитку. Встановлено, що використання інструментів цифрової демократії (на відміну від електронної демократії) на регіональному чи місцевому рівнях потребує врахування не тільки існуючого стану демократичних процесів, довіри до існуючих владних інституцій та досягнень інформатизації органів влади, а й готовності до взаємодії влади та громадян за умови належної цифрової партисипації, цифрових трансформацій, впровадження цифрових технологій та наявності належних цифрових компетенцій.

Біографії авторів

Олександр Карпенко, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій НАДУ при Президентові України, д.держ.упр.

завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій НАДУ при Президентові України, д.держ.упр.

Олег Левченко, аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій НАДУ при Президентові України

Софія Сакалош, керівник Лабораторії електронної демократії ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», магістр міжнародних відносин

керівник Лабораторії електронної демократії ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», магістр міжнародних відносин

Посилання

Концепція розвитку електронної демократії в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 797-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80.

Fourie D. Mechanisms to Improve Citizen Participation in Government and its Administration. SAJEMS NS. – 2001. URL: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/11619/Fourie_Mechanisms(2001).pdf.

Rose J. Characterizing eParticipation. International Journal of Information Management 27(6). 2007. URL: https://www.researchgate.net/publication/235721824_Characterizing_eParticipation.

Chadwick A., May C. Interaction between states and citizens in the age of the Internet: ‘e-government’ in the United States, Britain and the European Union. Governance An International Journal Of Policy, Administration, and Institutions. Volume 16, Issue 2. URL: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/ 82cd8d57-e93b-4cc4-9a16-3cdc3e47bb00.pdf.

Macintosh A., Whyte A. Towards an evaluation framework for eParticipation. Transforming Government: People, Process and Policy. Vol. 2 Issue: 1, pp.16-30. URL: https://doi.org/10.1108/17506160810862928.

Huffman B. D. E-Participation in the Philippines: A Capabilities Approach to Socially Inclusive Governance. JeDEM 9(2): 24–46. 2017. URL: https://jedem.org/index.php/jedem/article/download/461/396.

Cosma I., Jovanova K. Implementing citizens participation in decision Making at local level. Organization for Security and Co-operation in Europe Mission to Skopje. 2013. URL: https://www.osce.org/mission-to-skopje/231356?download=true.

Al-Dalou R., Abu-Shanab E. E-participation levels and technologies. CIT 2013 The 6th International Conference on Information Technology. 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/273632293_E-participation_ levels_and_technologies.

E-Government Development Index. United Nation E-Government Knowledgebase. 2018. URL: https://publicadministration.un.org/ egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine.

Berg J. Digital democracy – studies of online political participation. 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 321996852_Digital_democracy_-_studies_of_online_political_participation.

Molinari R., Patak Z. Towards a digital democracy Opportunities and challenges EPTA Report 2018.Brussels, European Parliament. 2018. URL: https://eptanetwork.org/images/documents/minutes/EPTA-Report2018.pdf.

Van Dijk J. A. Digital Democracy: Vision and Reality. Public Administration in the Information Age: Revisited’, IOS- Press. 2013. URL: https://www.utwente.nl/en/bms/vandijk/research/itv/itv_plaatje/Digital%20 Democracy-%20Vision%20and%20Reality.pdf.

Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intentelligence? D. Helbing, B. S. Frey, G. Gigerenzer та ін. Scientific American. 2017. URL: https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence.

Grassle S. Digital tools for participatory democracy. GovLab Blog. 2015. URL: http://thegovlab.org/digital-tools-for-participatory-democracy

Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement. J.Simon, T. Bass, V. Boelman, G. Mulgan. Nesta. 2017. URL: https://www.nesta.org.uk/report/digital-democracy-the-tools-transforming-political-engagement

Digital Democracy in a Globalized World. M. Adams, A. Banerjee, E. Bayamlioglu та ін. Elgar Law, Technology and Society series. 2017. URL: https://www.e-elgar.com/shop/digital-democracy-in-a-globalized-world

Карпенко О. Цифрове врядування: імперативи реалізації в Україні. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. Вип. 3(71). С. 57-61.

Про затвердження Концепції цифрової партисипації Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019–2025 роки: Рішення Вінницької міської ради № 1730 від 26.04.2019 року. URL: http://www.vmr.gov.ua/Docs/CityCouncilDecisions/2019/%E2%84%961730%2026-04-2019.pdf.

Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування найбільших міст України. URL: http://e-demlab.org/assets/files/monitoring_100-cities_2017.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ