Інформація про автора

Сивак, Тетяна, докторант кафедри парламентаризму таполітичного менеджменту НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., Україна