Інформація про автора

Безверхнюк, Тетяна, завідувач кафедри проектного менеджменту, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор, Україна