Інформація про автора

Іванько, Олександра, старший викладач кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

  • Том 1, № 81 (2020) - ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
    РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»: ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ (НА ПРИКЛАДІ ОРІДУ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ)
    Анотація  PDF