DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170658

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олександр Непомнящий, Олег Дєгтяр

Анотація


У статті досліджено шляхи формування ефективної системи підготовки кадрів для забезпечення державного управління сталим розвитком відповідно до глобалізаційних вимог, що ставляться перед суспільством в умовах інтеграції та сучасного інноваційного розвитку. Досліджено компетентності, які необхідні для забезпечення ефективного управління сталим розвитком на національному рівні. Проаналізовано нормативно-правову базу сталого розвитку в Україні. Визначено пріоритети сталого розвитку для українського суспільства.


Ключові слова


державне управління; сталий розвиток; механізм державного управління; кадровий резерв.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Воротін В. Є., Жаліло Я. А. Державне управління регіональним розвитком України: монографія. Київ: НІСД, 2010. 288 с.

Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону: наук. розробка / авт. кол. З. В. Балабаєва (наук. кер.), Б. Ю. Ростіянов, І. Л. Росколотько та ін. Київ: НАДУ, 2008. 56 с.

Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізм реалізації: монографія. Луцьк: Настир’я, 2002. 528 с.

Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України: монографія / за наук. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф М.А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. 40 с.

Волик С. В. Удосконалення механізмів сталого розвитку регіонів України як запорука стабільності держави. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: «Державне управління». Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. № 2.

С. 145–149.

Коротич О. Б. Державне управління регіональним розвитком України: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. 220 с.

Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 272с.

Сімнадцять цілей глобального розвитку. URL: https://www.globalgoals.org/ru.

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.rada.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration