Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» з 1999 року щоквартально публікує актуальні статті у галузі державного управління. Висока якість матеріалів, що публікуються, забезпечується завдяки високій кваліфікації вчених, що представляють редакційну колегію збірника.

Метою збірника є публікація актуальних матеріалів у галузі державного управління, публічного управління та адміністрування, місцевого самоврядування, державної служби.

Видання відкрите для публікації як українських, так і зарубіжних учених.

Основними завданнями збірника «Актуальні прорблеми державного управління» є освітня функція і забезпечення розвитку науки державного управління України за допомогою висвітлення важливих державно-управлінських, політико-правових, соціально-економічних, історіко-культурних питань та її інтеграція у світовий науковий простір.

 

Політика розділів

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

CIVIL SERVICE

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

LOCAL GOVERNMENT

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

RESEARCHES. ELABORATIONS. PROJECTS

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Процес рецензування

Матеріали, подані до збырника наукових праць, рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.

 

 

Періодичність публікації

  • перший випуск – до 1 лютого (дата розміщення на сайті – березень поточного року);
  • другий випуск – до 1 травня (дата розміщення на сайті – червень поточного року);
  • третій випуск – до 20 серпня (дата розміщення на сайті – вересень поточного року);
  • четвертий випуск – до 1 листопада (дата розміщення на сайті – грудень поточного року.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...